HELMOBLEU Draje

HELMOBLEU Draje Koz İlaç Etken Madde(ler): Metenamin anhidrometilen sitrat (Helmitol) 500 mg, Metilen mavisi 40 mg Piyasa Şekilleri: 30 draje içeren blister ambalajlarda. Yaz

1

MONUROL Saşe

MONUROL Saşe Bilim Etken Madde(ler): Fosfomisin trometamol 3 g Piyasa Şekilleri: 8 g'lık 1 saşe içeren ambalajlarda. Yaz

2

AZO GANTRİSİN Lak Tablet

AZO GANTRİSİN Lak Tablet Roche Etken Madde(ler): Sülfizoksazol 500 mg, Fenazopiridin HCl 50 mg Piyasa Şekilleri: 30 lak tablet içeren blister ambalajlarda. Yaz

3

AZOSİLİN Tablet

AZOSİLİN Tablet Fako Etken Madde(ler): Ampisilin trihidrat 500 mg, Fenazopiridin HCl 50 mg Piyasa Şekilleri: 30 tablet içeren ambalajlarda. Yaz

4

ENOKSETİN Tablet

ENOKSETİN Tablet Eczacıbaşı Etken Madde(ler): Enoksasin 400 mg Piyasa Şekilleri: 10 tabletlik blister ambalajlarda. Yaz

5

SPASMEX Film Tablet

SPASMEX Film Tablet Er-Kim Etken Madde(ler): Trospiyum klorür Piyasa Şekilleri: 15 mg: 30 film tablet, 15 mg: 50 film tablet, 15 mg: 100 film tablet, 30 mg: 50 film tablet, 30 mg: 30 film tablet, 30 mg: 100 film tablet içeren blister ambalajlarda. Yaz

6

TOLTEX Film Tablet

TOLTEX Film Tablet Koçak Farma Etken Madde(ler): Tolterodin L-tartarat Piyasa Şekilleri: 2 mg: 56 film tablet, 1 mg: 56 film tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Önerilen doz günde 2 kere 2 mg'dır. Yan etkiler ciddi boyutlarda ise günde 2 kere 1 mg önerilir. Hepatik veya renal fonksiyonları düşük olan veya sitokrom P450 3A4 inhibitörü alan hastalarda günde 2 kere 1 mg kullanılır. Endikasyonları: Acil idrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi semptomlar ile kendini gösteren hiperaktif mesanenin tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Üriner retansiyon, kontrol edilemeyen dar açılı glokom, myastenia gravis, tolterodin veya formülasyonunda bulunan yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık, ağır ülseratif kolit, toksik megakolonda kontrendikedir. Uyarılar: İdrar retansiyonu riski taşıyan ciddi mesane ağzı obstrüksiyonu, gast

7

DETRUSITOL Film Tablet

DETRUSITOL Film Tablet Pharmacia Etken Madde(ler): Tolterodin L-tartarat Piyasa Şekilleri: 2 mg: 56 film tablet, 2 mg: 28 film tablet, 1 mg: 56 film tablet içeren blister ambalajlarda. Yaz

8

MICTONORM Draje

MICTONORM Draje Dr.F.Frik Etken Madde(ler): Propiverin hidroklorür 15 mg Piyasa Şekilleri: 56 draje içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinler: Günde 2 defa bir 15 mg propiverin hidroklorür tavsiye edilmektedir, bu doz günde 3 defaya kadar çıkartılabilir. Bazı hastalar günlük 15 mg'lık bir doza da cevap verebilmektedir. Nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi için, günlük üç defa bir doz draje tavsiye edilir. Eğer gerekli görülürse ve tolere edilebilirse bu doz günde dört defaya kadar çıkarılabilir (tavsiye edilen maksimum günlük doz). Mictonorm, 0.61 mg glukoz içerir. Bundan dolayı, günde 2 draje, 1.22 mg glukoz sağlar. Endikasyonları: Gerek idiyopatik detrüsör aşırı aktivitesi (aşırı aktif mesane) gerekse omurilik yaralanmalarına bağlı nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi (detrüsör hiperrefleksi), örneğin transvers lezyon paraplejisi olan hastalarda ani idrar

9

TOFRANİL Draje

TOFRANİL Draje Novartis Etken Madde(ler): İmipramin HCI Piyasa Şekilleri: 25 mg: 50 draje, 10 mg: 50 drajelik blister ambalajlarda. Yaz

10
Hakkımızda