trismus etiketi ile eşleşen ilaçlar

LARGACTIL Ampul

LARGACTIL Ampul Eczacıbaşı Etken Madde(ler): Klorpromazin 5 mg/ml Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik 10 ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Erişkinlerde i.m. veya i.v. infüzyon yoluyla gerektiğinde 24 saat içinde 3-4 kez tekrarlanmak üzere 1-2 ampul uygulanır. Çocuklarda psikiyatrik hastalıklarla terminal hastalıklardaki bulantı ve kusmaların tedavisinde (1 yaşından küçük çocuklarda çok gerekli değilse önerilmez), 1-12 yaş arası çocuklarda gerektiğinde 24 saat içinde 3-4 kez tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg önerilir. Günlük uygulanacak miktar 1-5 yaş arası 40 mg'ı; 6-12 yaş arası 75 mg'ı aşmamalıdır. Anestezi girişimleri sırasında 1-12 yaş arası çocuklarda başlangıç dozu olarak 0.5-1 mg/kg, idame dozu olarak gerektiğinde 24 saat içinde 4-6 kez tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg'lık dozlar önerilir. Endikasyonları: Nöropsikiyatride: Akut psikozlar: Ajitasyon durumları, hipomani ve ma

LARGACTIL Tablet

LARGACTIL Tablet Eczacıbaşı Etken Madde(ler): Klorpromazin 100 mg Piyasa Şekilleri: 30 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Erişkinlerde günlük doz 25-150 mg'dır. Bu doz günde 3-4 eşit kısımda uygulanmalıdır. Etkili doz bulununcaya kadar doz artırımı tedricen yapılır. Ortalama doz günde 50-75 mg'dır. Bu pozoloji özellikle nöropsikiyatrik durumlarda aşılabilir. 5 yaştan küçük çocuklarda 1 mg/kg'lık doz 2-3 defada verilir. 5 yaşından büyük çocuklarda, erişkin dozunun üçte biri ya da yarısı verilir. Endikasyonları: Nöropsikiyatride: Akut psikozlar: Ajitasyon durumları, hipomani ve maniler, delirium nöbetleri, konfüzyonlu sendromlar. Kronik psikozlar: Şizofrenik durumlar, özellikle paranoid şizofreniler, kronik delirium durumları. Büyüklerde ve çocuklarda saldırganlık durumları, senil demans sırasındaki eksitasyon durumları. Genel tıpta: Çeşitli hastalıklar

Hakkımızda