tat-almada-bozukluk etiketi ile eşleşen ilaçlar

RİTOSİN(Film Tablet)

RİTOSİN Film Tablet Biofarma Etken Madde(ler): Roksitromisin 150 mg Piyasa Şekilleri: 10 film tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz 2x1 film tablettir. Endikasyonları: Roksitromisine duyarlı organizmaların (genellikle duyarlı bakteriler: Streptocuccus spp, Streptococcus pneumoniae, Metisiline duyarlı stafilokoklar, Neisserie meningitidis, Bordetella pertussis, Branhamella catarrhalis, Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes, Closstridium, Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella multocida, Chlamydia trachomatis, psittaci ve pneumoniae, Legionella pneumophila, Helicobacter pylori, Gardneralla vaginalis, Enterokoklar, Borrelia burgdorferi, Propionibacterium acnes, Campylobacter jejuni ve coli, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus, Rhodococcus equi, Porphyromonas, Mobiluncus. Orta derecede duyarlı bakteriler: Haemophilus influenzae, Vibrio cholerae, Ureaplasma urealyticum) neden olduğu kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları,

Hakkımızda