spazm etiketi ile eşleşen ilaçlar

COMBIVENT İnhalatörlü Aerosol

Boehringer Ingelheim Etken Madde(ler): İpratropyum bromür anhidr 20 mcg/doz, Salbutamol 100 mcg/doz Piyasa Şekilleri: 200 doz'luk 10 ml solüsyon aerosol ambalajlarda. Kullanım Şekli: Erişkin (yaşlı hastalar dahil): Günde 4 defa 2 inhalasyon. İhtiyaç duyulduğunda 24 saat içerisinde en çok 12 inhalasyon uygulanmak koşuluyla artırılabilir. 12 yaşından küçük çocuklarda herhangi bir deneyim yoktur. Endikasyonları: Bir tek bronkodilatöre cevap vermeyen orta-ileri derecede şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığına eşlik eden bronkospazmın tedavisinde bronkodilatör olarak kullanılır. Kontrendikasyonları: Anamnezinde herhangi bir komponentine ya da atropine veya türevlerine karşı aşırı duyarlılık bilgileri bulunan hastalarda kontrendikedir. Uyarılar: Kazara göze püskürtülmesinde göz komplikasyonu oluşur. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, taşiaritmi, yeterince kontrol altında olmayan diabetes mel

BRİCANYL Durules Tablet

AstraZeneca Etken Madde(ler): Terbutalin sülfat 5 mg Piyasa Şekilleri: 50 tablet içeren şişelerde. Kullanım Şekli: Çocuklar (5-12 yaş): Günlük idame dozu sabah ve akşamları 5 mg'dır. Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Günlük idame dozu (10-15 mg), sabah ve akşamları 5 mg ya da sabahları 5 mg ve akşamları 10 mg şeklinde alınabilir. Noktürnal belirtilerin ön planda olduğu hastalarda, günlük dozun tamamı (10-15 mg) akşamları bir kerede verilebilir. Endikasyonları: Bronkodilatör ve ekspektoran etkilidir. Trakea ve bronşların düz kaslarına ait Beta2 reseptörlerine selektif etki gösterir. Bronşiyal astım, kronik bronşit, amfizem ve bronş spazmının komplikasyon yapıcı bir etken olduğu diğer akciğer hastalıklarında endikedir. Kontrendikasyonları: Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir. Uyarılar: Tüm Beta2 agonistlerinde olduğu gibi, tirotoksikozl

ASTMEROLE Maksihaler

Fako Etken Madde(ler): Salmeterol ksinafoat 50 mcg/doz Piyasa Şekilleri: 60 doz'luk 1 inhaler içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Astmerole maksihaler sadece inhalasyon yoluyla ve maksihaler ile birlikte kullanılır. Erişkinlerde günde 2 defa 1 spindisk blister kullanılır. Maksimum günlük doz 2 defa 2 blisterdir (100 mcg). 4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 defa 1 spindisk blister (50 mcg) kullanılır. Endikasyonları: Yetişkinlerde, salmeterol astıma bağlı reversibl havayolu tıkanmalarında, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) kullanılır ve uzun süreli bronkodilatasyon (12 saat) sağlar. Etkisinin başlaması daha yavaş (10-20 dakika) olduğu için akut astmatik semptom tedavisinde kullanılmamalıdır. Düzenli bronkodilatöre ihtiyaç gösteren hastalarda ve gece semptomlarını önlemek için ve/veya gün-içi astım kontrolündeki oynamaları önlemede (örn. egzersiz öncesi veya kaçınılması mümkün olmayan

VOLMAX Tablet

GlaxoSmithKline Etken Madde(ler): Salbutamol sülfat Piyasa Şekilleri: 8 mg: 14 tablet, 8 mg: 56 tablet, 4 mg: 14 tablet, 4 mg: 56 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 2x8 mg ve 3-12 yaş arası çocuklarda 2x4 mg'dır. Endikasyonları: Salbutamol selektif bir Beta2 adrenerjik reseptör agonistidir. Etkisi çabuk başladığından özellikle hafif astım tedavi ve profilaksisi ve orta şiddetli astım alevlenmelerinin tedavisi için uygundur. Astım, kronik bronşit ve amfizemden ötürü oluşan reversibl havayolu tıkanmasında çabuk başlayan etkisiyle (etki 5 dakika içinde başlar) kısa süreli (4 saat) bronkodilatasyon sağlar. Salbutamol, semptomlar oluştuğunda rahatlamak için hasta tarafından bilinen, astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabilecek koşullarda (örn. egzersiz, kaçınılması mümkün olmayan allerjene maruz kalınması durumunda) semptomları önleyici olarak kullanılır. Özel

ASTMEROLE İnhaler

Fako Etken Madde(ler): Salmeterol ksinafoat 25 mcg/doz Piyasa Şekilleri: 60 doz'luk 1 ölçülü inhaler içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Sadece inhalasyon yoluyla kullanılır. Erişkinlerde günde 2 kez 2 inhalasyon yapılır. Maksimum günlük doz 2 kez 4 inhalasyondur. 4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 kez 2 inhalasyon yapılır. Endikasyonları: Yetişkinlerde, salmeterol astıma bağlı reversibl havayolu tıkanmalarında, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) kullanılır ve uzun süreli bronkodilatasyon (12 saat) sağlar. Etkisinin başlaması daha yavaş (10-20 dakika) olduğu için akut astmatik semptom tedavisinde kullanılmamalıdır. Düzenli bronkodilatöre ihtiyaç gösteren hastalarda ve gece semptomlarını önlemek için ve/veya gün-içi astım kontrolündeki oynamaları önlemede (örn. egzersiz öncesi veya kaçınılması mümkün olmayan alerjen hücumundan önce) endikedir. Günde 2 kez düzenli tedavi olarak

VENTOLIN Tablet

GlaxoSmithKline Etken Madde(ler): Salbutamol sülfat Piyasa Şekilleri: 2 mg: 100 tablet, 4 mg: 100 tablet içeren şişelerde. Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinler için 3-4 kez 4 mg'dır. Yeterli bronkodilatasyon sağlanamazsa tek bir doz 8 mg'a, günde maksimum 4 kez 8 mg'a artırılabilir. Yaşlılarda ve beta adrenerjik uyarıcılara normalden daha duyarlı olduğu bilinen hastalarda günde 3-4 kez 2 mg'lık başlangıç dozu tavsiye edilir. 6-12 yaş arası çocuklarda günde 3-4 kez 2 mg'lık başlangıç dozu, bu dozda yeterli cevap alınamaması durumunda dozaj kademeli olarak artırılabilir. Günlük maksimum doz 24 mg'ı geçmemelidir. 12 yaşından büyük çocuklarda günde 3-4 kez 2-4 mg tavsiye edilir. Yeterli cevap alınamaması durumunda doz kademeli olarak dikkatle 4x8 mg'a artırılabilir. Maksimum günlük doz 32 mg'ı geçmemelidir. Endikasyonları: Salbutamol selektif bir Beta2 adrenerjik reseptör agonistidir. Etkisi çabuk başlad

ASTMEROLE İnhaler

Fako Etken Madde(ler): Salmeterol ksinafoat 25 mcg/doz Piyasa Şekilleri: 60 doz'luk 1 ölçülü inhaler içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Sadece inhalasyon yoluyla kullanılır. Erişkinlerde günde 2 kez 2 inhalasyon yapılır. Maksimum günlük doz 2 kez 4 inhalasyondur. 4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 kez 2 inhalasyon yapılır. Endikasyonları: Yetişkinlerde, salmeterol astıma bağlı reversibl havayolu tıkanmalarında, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) kullanılır ve uzun süreli bronkodilatasyon (12 saat) sağlar. Etkisinin başlaması daha yavaş (10-20 dakika) olduğu için akut astmatik semptom tedavisinde kullanılmamalıdır. Düzenli bronkodilatöre ihtiyaç gösteren hastalarda ve gece semptomlarını önlemek için ve/veya gün-içi astım kontrolündeki oynamaları önlemede (örn. egzersiz öncesi veya kaçınılması mümkün olmayan alerjen hücumundan önce) endikedir. Günde 2 kez düzenli tedavi olar

ASTMEROLE Maksihaler

Fako Etken Madde(ler): Salmeterol ksinafoat 50 mcg/doz Piyasa Şekilleri: 60 doz'luk 1 inhaler içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Astmerole maksihaler sadece inhalasyon yoluyla ve maksihaler ile birlikte kullanılır. Erişkinlerde günde 2 defa 1 spindisk blister kullanılır. Maksimum günlük doz 2 defa 2 blisterdir (100 mcg). 4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 defa 1 spindisk blister (50 mcg) kullanılır. Endikasyonları: Yetişkinlerde, salmeterol astıma bağlı reversibl havayolu tıkanmalarında, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) kullanılır ve uzun süreli bronkodilatasyon (12 saat) sağlar. Etkisinin başlaması daha yavaş (10-20 dakika) olduğu için akut astmatik semptom tedavisinde kullanılmamalıdır. Düzenli bronkodilatöre ihtiyaç gösteren hastalarda ve gece semptomlarını önlemek için ve/veya gün-içi astım kontrolündeki oynamaları önlemede (örn. egzersiz öncesi veya kaçınılması mümkün olmay

ASMAFİLİN Fort Kapsül

Casel Etken Madde(ler): Teofilin etilendiamin 200 mg Piyasa Şekilleri: 30 kapsül içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 3-4x1 kapsüldür. Endikasyonları: Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Teofilin, herhangi bir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır, eğer böyle hastalarda teofiline kesin gereksinme olursa, hastaya teofilinle birlikte peptik ülser tedavisi uygulanmalıdır. Uyarılar: 6 yaşından küçük çocuklar düşük dozlarla tedavi edilmelidir. Çeşitli kadiyak, renal ve hepatik hastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında, hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır. Yenidoğan

PİRASMİN Tablet

Deva Etken Madde(ler): Teofilin 250 mg Piyasa Şekilleri: 20 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Başlangıç dozu 1/2-1 tablettir. Daha sonra hastanın gereksinimine göre yavaş yavaş günde 3 tablete kadar arttırılır. Özellik gösteren bazı durumlarda günde 4-5 tablete kadar çıkılabilir. Günlük doz 2-3 eşit kısımda uygulanmalıdır. Endikasyonları: Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispnenin tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Teofilin, herhangi bir ksantin müstahzarına karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır, eğer böyle hastalarda teofiline kesin gereksinme olursa, hastaya teofilinle birlikte peptik ülser tedavisi uygulanmalıdır. Uyarılar: 6 yaşından küçük çocuklar düşük dozlarla tedav

Hakkımızda