serebral-bozukluklar etiketi ile eşleşen ilaçlar

TE ANATOXAL Aşı

TE ANATOXAL Aşı Berna Etken Madde(ler): Tetanoz toksoidi 10 LF/1 doz (0.5 ml) Piyasa Şekilleri: 1 doz'luk 1 ampul, 1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Profilaktik amaçla 4 haftalık aralıklarla i.m. yoldan 0.5 ml'lik 2 enjeksiyon ve 3-12 ay sonra 3. bir aşı uygulanır. Yaz

TETANEA Aşı

TETANEA Aşı Sanofi Pasteur Etken Madde(ler): Tetanoz IG F(ab)2 fragmanları (At kaynaklı) 1500 IU/1 doz (1 ml) Piyasa Şekilleri: 1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda. Yaz

TETANUS Antitoxin Aşı

TETANUS Antitoxin Aşı Berna Etken Madde(ler): Tetanoz antitoksini Piyasa Şekilleri: 1 doz'luk 1 flakon, 1 doz'luk 1 flakon içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Profilaksi: 1500-3000 IU'lik subkutan (derialtı) veya adale enjeksiyonu 6-10 günlük koruma sağlar. Tedavi: Serum, 10000-40000 IU'lik doz halinde en kısa zamanda, zerkedilir. Yaz

TETAVAX Aşı

TETAVAX Aşı Sanofi Pasteur Etken Madde(ler): Tetanoz toksoidi 40 IU/1 doz (0.5 ml) Piyasa Şekilleri: 1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinlerde izole primer bağışıklama için, aşının yüksek antijenik gücüne bağlı olarak 4-6 hafta ara ile 0.5 ml'lik iki enjeksiyon ve ikinci enjeksiyondan 6-12 ay sonra bir rapel dozu yeterlidir. Rapel: Her 10 yılda bir 0.5 ml'lik tek doz enjeksiyon.

TETUMAN Aşı

TETUMAN Aşı Berna Etken Madde(ler): Tetanoz antitoksini (IG) 250 IU/1 doz (2 ml) Piyasa Şekilleri: 1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Profilaksi: Yarım aşılanmış veya hiç aşılanmamış kişilere adaleden 250 IU. Tedavi: Adaleden 100-10000 IU.

Hakkımızda