psodotumor-serebri etiketi ile eşleşen ilaçlar

GENTA(Ampul)

GENTA Ampul Üretici Firma: İ.E. Ulagay Etken Madde(ler): Gentamisin sülfat Piyasa Şekilleri: 20 mg: 1 ampul, 40 mg: 1 ampul, 80 mg: 1 ampul, 120 mg: 1 ampul, 160 mg: 1 ampullük ambalajlarda. Kullanım Şekli: i.v. ve i.m. uygulamalarda günlük doz vücut ağırlığına göre ayarlanır ve 3x1 mg/kg hesabıyla uygulanır. Ağır olgularda günlük doz 5 mg/kg'a kadar yükseltilebilir. Çocuklarda günlük doz 6-7.5 mg/kg hesabıyla uygulanır. Endikasyonları: Gentamisine duyarlı olan Pseudomonas aeruginosa, Providencia türleri, Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif), Citrobacter türleri, Klebsiella-Enterobacter-Serratia türleri, Escherichia türleri, Staphylococcus türleri (koagülaz pozitif, koagülaz negatif, penisilin ve metisiline dirençli türler dahil), Neisseria gonorrhoeae'nin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi dahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları; böbrek ve ürogenital enfeksi

GENTAMED(Ampul)

GENTAMED Ampul Üretici Firma: Koçak Farma Etken Madde(ler): Gentamisin sülfat Piyasa Şekilleri: 40 mg: 1 ml'lik 1 ampul, 20 mg: 2 ml'lik 1 ampul, 80 mg: 2 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: i.v. ve i.m. uygulamalarda günlük doz vücut ağırlığına göre ayarlanır ve 3x1 mg/kg hesabıyla uygulanır. Ağır olgularda günlük doz 5 mg/kg'a kadar yükseltilebilir. Çocuklarda günlük doz 6-7.5 mg/kg hesabıyla uygulanır. Endikasyonları: Gentamisine duyarlı olan Pseudomonas aeruginosa, Providencia türleri, Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif), Citrobacter türleri, Klebsiella-Enterobacter-Serratia türleri, Escherichia türleri, Staphylococcus türleri (koagülaz pozitif, koagülaz negatif, penisilin ve metisiline dirençli türler dahil), Neisseria gonorrhoeae'nin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi dahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları; böbrek ve ürogenital enfeksi

ANAFRANİL(Draje)

ANAFRANİL Draje Novartis Etken Madde(ler): Klomipramin HCI Piyasa Şekilleri: 25 mg: 30 draje, 75 mg (SR Divitab): 20 draje, 10 mg: 30 drajelik ambalajlarda. Kullanım Şekli: Panik ataklar, agorafobi: Günde 10 mg'lık bir draje benzodiazepinle kombine edilerek tedavi başlatılır. Tedavinin tolere edilmesine bağlı olarak , doz istenilen yanıt sağlanıncaya kadar artırılırken, aynı zamanda benzodiazepin kademeli olarak kesilir. Günlük doz hastadan hastaya oldukça fazla oranda değişir ve bu 25-100 mg arasındadır. Gerekirse doz 150 mg'a kadar çıkarılabilir. Tedavinin 6 aydan önce kesilmemesi ve bu sırada idame dozunun yavaşça azaltılması önerilir. Kronik ağrılı durumlar: Doz hastanın aynı zamanda analjezik kullanabileceği (ve analjezik kullanımını azaltma olasılığı) göz önüne alınarak hastanın durumuna göre ayarlanır (günlük 10-150 mg). Yaşlılarda tedaviye 10 mg'lık dozla başlanır ve yaklaşık 10 gün içinde 30-50 mg'

DESAL(Ampul)

DESAL Ampul Biofarma Etken Madde(ler): Furosemid 20 mg/2 ml Piyasa Şekilleri: 2 ml'lik 100 ampul içeren ambalajlarda., 2 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Erişkinlerde mutad başlangıç dozu 20-40 mg olup i.m. veya i.v. yoldan uygulanır. Gerekirse bu doz 2 saat sonra aynen veya artırılarak tekrarlanır. Etkili doz bulunduktan sonra bu günde bir veya iki kere verilir. Akut akciğer ödeminde 40 mg furosemid 1-2 dakika süreyle i.v. enjeksiyon şeklinde uygulanır. İstenen sonuç alınmazsa doz 80 mg'a kadar yükseltilerek enjeksiyon tekrarlanır. Endikasyonları: Kalp ve karaciğer hastalıklarından kaynaklanan ödemler (assit), böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemler (nefrotik sendromda ön planda esas hastalık tedavi edilmelidir), akut kalp yetmezliği, özellikle akciğer ödemi (furosemid diğer önlemlerle birlikte uygulanır), gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarak idrar yapımının azaldığı hallerde vol

ARIXTRA(Enjektör)

ARIXTRA Enjektör GlaxoSmithKline Etken Madde(ler): Fondaparinaks sodyum 2.5 mg/0.5 ml Piyasa Şekilleri: 10 Kullanıma Hazır enjektör içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Arixtra'nın önerilen dozu, günde bir kez subkütan enjeksiyon yolu ile post-operatif olarak uygulanan 2.5 mg'dır. Başlangıç dozu, hemostazın gerçekleşmesi sağlanarak cerrahi işlemin bitmesinin ardından 6 saat sonra verilmelidir. Tedavi 5-9 gün devam etmelidir. Arixtra ile tedavinin etkinliği ve güvenilirliği 9 günün sonrasında belirlenmemiştir. 75 yaş ve üstünde olan hastalarda ve/veya vücut ağırlığı <50 kg ve/veya orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klirensi: 30-50 ml/dk) olan hastalarda ilk Arixtra enjeksiyonunun zamanlamasına tam olarak uymak gerekir. İlk Arixtra uygulaması cerrahi işlemin bitişini izleyen 6 saatten daha önce olmamalıdır. Enjeksiyon hemostaz sağlanmadıkça yapılmamalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerens

HELMİCİDE(Şurup)

HELMİCİDE Şurup Atabay Etken Madde(ler): Piperazin hidrat 160 mg/ml Piyasa Şekilleri: 100 ml'lik şişelerde. Kullanım Şekli: Ascariasis tedavisinde 2 gün peşpeşe sabahları 75 mg/kg hesabıyla (maksimum 3.5 g) ve Oxyuriasis tedavisinde 8 gün boyunca aralıksız her sabah 65 mg/kg hesabıyla (maksimum 2.5 g) uygulanır. Endikasyonları: Enterobius (oxyuris) vermicularis ve Ascaris lumbricoides enfeksiyonlarında kullanılır. Kontrendikasyonları: Böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, konvulsif ve epileptik rahatsızlığı, piperazin ve tuzlarına karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kulanılmamalıdır. Uyarılar: Enfeksiyonun tekrarlamasından korunmak için, kişisel ve çevresel temizlik kurallarına kesinlikle uyulmalı, ayrıca aynı evi paylaşan aile bireyleride parazitler yönünden kontrol edilmelidir. Kullanım sırasında, aşırı duyarlılık reaksiyonları, gastrointestinal ya da MSS ile ilgili reaksiyonlar gözlenir

TETRALET Kapsül

TETRALET Kapsül Fako Etken Madde(ler): Tetrasiklin HCl 500 mg Piyasa Şekilleri: 16 kapsüllük blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Mutad doz erişkinlerde 12 saatte bir 500 mg; 8 yaşından büyük çocuklarda ise günde 4 eşit uygulamaya bölünerek 25-50 mg/kg'dır.

LOCASALENE Merhem

LOCASALENE Merhem Novartis Etken Madde(ler): Flumetazon pivalat 0.02 %, Salisilik asit 3 % Piyasa Şekilleri: 30 g'lık tüplerde. Kullanım Şekli: Günde 1-2 defa hastalıklı bölgeye sürülür. Yaz

TRİAVER Ampul

TRİAVER Ampul Osel Etken Madde(ler): Triamsinolon asetonid 40 mg/ml Piyasa Şekilleri: 1 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Sistemik enjeksiyonlarda önerilen erişkin başlangıç dozu 60 mg ve idame dozu ise 20-80 mg'dır. 6-12 yaş arası çocuklarda ise günlük doz 40 mg'dır. Lokal enjeksiyonlarda küçük sahalar için 10 mg ve büyük sahalar için 40 mg uygulanır. Birden fazla hasta odak bulunduğunda her bir mafsala birer enjeksiyondan total 80 mg uygulanır. İki enjeksiyon arası 15 gündür. Endikasyonları: İntramüsküler: Nonsüpuratif tiroidit, post-travmatik osteoartrit, osteoartrite bağlı sinovit, romatoid artrit, akut ve subakut bursit, epikondilit, akut nonspesifik tenosinovit, akut gut artriti, psöriyatik artrit, ankilozan spondilit, jüvenil romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus, akut romatizmal kardit, pemfigus, ağır eritema multiforme (Stevens Johnson sendromu), eksfolyatif

LOCASALENE Merhem

LOCASALENE Merhem Novartis Etken Madde(ler): Flumetazon pivalat 0.02 %, Salisilik asit 3 % Piyasa Şekilleri: 30 g'lık tüplerde. Kullanım Şekli: Günde 1-2 defa hastalıklı bölgeye sürülür. Endikasyonları: Kortikosteroidlere cevap veren, değişik tipte ve farklı yerleşim gösteren, özellikle hiperkeratoz ile birlikte seyreden subakut ve kronik enflamatuvar deri hastalıklarında; seboreik egzama, kontakt egzama, atopik dermatit (her yaşta hastada), lokalize nörodermatit; psoriasis vulgaris, lichen planus, avuç ve ayak tabanı hiperkeratozlarında kullanılır. Kontrendikasyonları: Viral deri hastalıkları (su çiçeği, aşı sonrası deride döküntüler, herpes simplex, herpes zoster gibi), sifiliz, deri tüberkülozu, rosacea, perioral dermatit, sulu ve/veya ülseroz dermatozlar, akne vulgaris, mantar ve bakteri enfeksiyonları, paraziter enfeksiyonlarında kontrendikedir. Göze uygulanmaz. Flumetazon piva

Hakkımızda