psisik-bozukluklar etiketi ile eşleşen ilaçlar

KORTOS KREM

KORTOS Krem Üretici Firma: Embil Etken Madde(ler): Hidrokortizon asetat 5 mg/g, Benzalkonyum klorür 1 mg/g, Bizmut subgallat (Dermatol) 20 mg/g, Benzokain 25 mg/g Piyasa Şekilleri: 30 g'lık glamine tüplerde. Kullanım Şekli: Sabah, akşam ve her dışkılamadan sonra anüs çevresine sürülür. Endikasyonları: İç ve dış hemoroidler (basit ve iltihaplı), anal fissür, radyasyona bağlı proktit, anal ekzema ve anal pruritde endikedir. Kontrendikasyonları: Rektum ve anal bölgenin tüberkülozunda, enfeksiyon hastalıklarında, canlı virüs aşılarının uygulanması sırasında kullanılmamalıdır. Sistemik yan etki riski nedeniyle peptik ülser, osteoporoz, psikoz, ağır psikonevroz, diyabet, konjestif kalp yetersizliği, kronik böbrek yetersizliği gibi hastalıklarda ve yaşlı kimselerde kullanılması sakıncalı olabilir. Ancak preparattaki hidrokortizon miktarı ve bunun rektal absorbsiyon oranı düşüktür. Uyarılar: Proktolojik m

ENTOCORT(Enema Tableti)

ENTOCORT Enema Tableti Üretici Firma: AstraZeneca Etken Madde(ler): Budesonid 0.02 mg/ml Piyasa Şekilleri: 7 adet enema hazırlamak için dispersibl tablet ve 115 ml'lik 7 şişe solüsyon. Kullanım Şekli: Erişkinler: Dört hafta boyunca her gece yatarken bir Entocort Enema kullanılır. 4 hafta sonunda hasta remisyona girmemişse tedavi süresi 8 haftaya uzatılır. Enema yapılırken hasta sol tarafına yatmalı. Daha sonra yüzükoyun pozisyona geçmeli ve böyle 5 dakika uzanmalıdır. Mümkünse, rektal süspansiyon bütün bir gece hastanın kolonunda kalmalıdır. Çocuklarda kullanımıyla ilgili deneyim yoktur. Endikasyonları: İleum ve/veya asendan kolon tutulumu olan hafif ve orta şiddette Crohn hastalığının remisyonunun  indüksiyonunda kullanılır. Kontrendikasyonları: Budesonid veya içeriklerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında ve barsakların; bakteri, mantar, amip veya virüslere bağlı lokal enfeksiyon

HEPARINE SODIUM(IV Flakon)

HEPARINE SODIUM IV Flakon Vem Etken Madde(ler): Heparin sodyum 5000 IU/ml Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik 10 i.v. flakon içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Sadece i.v. yoldan uygulanır. Dozaj, hastanın durumuna göre ve tedavi sırasında yapılan rutin biyolojik test sonuçlarına göre ayarlanmalıdır. Gerekli dozaj, birkaç i.v. enjeksiyona bölünerek (en uygun interval iki saatte bir olanıdır) veya perfüzyon yoluyla verilmelidir. Normal doz yetişkinlerde ve çocuklarda 400-600 IU/kg/gün'dür. Bu doz yaşlı hastalarda genellikle yarıya düşürülür. Endikasyonları: Tromboz, tromboz tehdidi, emboli, kalp enfarktüsü ve postoperatif trombozların önlenmesinde endikedir. Kontrendikasyonları: Ağır trombositopeni, ağrı böbrek yetmezliği, hemorajik diatez (her çeşit), malign hipertansiyon (sistolik 200 mm Hg'den yukarısı), gastrointestinal ülser, göz, beyin ve omurilik ameliyatları, subakut bakteriyel endokarditte ve heparine aşırı d

CELESTONE Chronodose Ampul

CELESTONE Chronodose Ampul Schering-Plough Etken Madde(ler): Betametazon disodyumfosfat 3 mg/ml, Betametazon asetat 3 mg/ml Piyasa Şekilleri: 1 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Sistemik Uygulama: Çoğu durumda, Celestone Chronodose tedavisine 1 ml intramüsküler enjeksiyon ile başlanır ve haftada bir tekrarlanır. Gerekli durumlarda doz daha sık uygulanabilir. Daha hafif vakalarda, daha düşük bir doz verilebilir. Status asthmaticus ya da dissemine lupus erythematosus gibi ağır durumlarda, tedaviye 2 ml ile başlanabilir. Başlangıç dozu, yeterli bir yanıt alınana kadar sürdürülmeli ya da doz ayarlaması yapılmalıdır. Belirli bir süre içinde yeterli yanıt alınamazsa tedaviye son verilmelidir. Yerel Uygulama: Bursitte (subdeltoid, subacromial ve prepatellar); bursa içine 1 ml uygulanır. Tekrarlayıcı akut bursit ve kronik bursitte, genellikle 1-2 hafta arayla birçok intrabursal enjeksiyon

ENTOCORT Enema Tableti

ENTOCORT Enema Tableti AstraZeneca Etken Madde(ler): Budesonid 0.02 mg/ml Piyasa Şekilleri: 7 adet enema hazırlamak için dispersibl tablet ve 115 ml'lik 7 şişe solüsyon. Kullanım Şekli: Erişkinler: Dört hafta boyunca her gece yatarken bir Entocort Enema kullanılır. 4 hafta sonunda hasta remisyona girmemişse tedavi süresi 8 haftaya uzatılır. Enema yapılırken hasta sol tarafına yatmalı. Daha sonra yüzükoyun pozisyona geçmeli ve böyle 5 dakika uzanmalıdır. Mümkünse, rektal süspansiyon bütün bir gece hastanın kolonunda kalmalıdır. Çocuklarda kullanımıyla ilgili deneyim yoktur. Endikasyonları: İleum ve/veya asendan kolon tutulumu olan hafif ve orta şiddette Crohn hastalığının remisyonunun indüksiyonunda kullanılır. Kontrendikasyonları: Budesonid veya içeriklerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında ve barsakların; bakteri, mantar, amip veya virüslere bağl

FLANTADİN Tablet

FLANTADİN Tablet Aventis Pharma Etken Madde(ler): Deflazakort Piyasa Şekilleri: 6 mg: 20 tablet, 30 mg: 10 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinlerde başlangıç günlük dozajı, tedavi edilen spesifik hastalığın şiddeti ve gelişmesi göz önüne alınarak 6 mg'dan 90 mg'a kadar değişebilir. Başlangıç dozu tatmin edici yanıt elde edilene kadar korunmalı veya değiştirilmemelidir. Gereksinime göre kortikosteroid kullanımının değişkenliği vurgulanmalıdır. İdame dozları, semptomları kontrol altına alabilecek minimum dozlar olmalıdır. Dozların azaltılması daima kademeli olmalıdır. Endikasyonları: Deflazakort alerjik, romatolojik, bağ dokusu, dermatolojik, respiratuvar, hematolojik, renal ve neoplastik hastalıkların tedavisinde endike olan, antienflamatuvar ve immunosupresan özellikli bir glukokortikoiddir. Kemik dokusu üzerine bir etkisi olmaması nedeniyle, özellikl

DEKSALON Tablet

DEKSALON Tablet Şanlı Etken Madde(ler): Deksametazon 0.75 mg Piyasa Şekilleri: 20 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz 0.75-9 mg'dır. Bu doz 3-4 kısma bölünerek verilir. Kronik durumlarda günlük doz 1.5-3 mg ve idame doz ise 0.75 mg'dır. Endikasyonları: Antienflamatuvar, antiromatizmal ve antiallerjik etkilerinden dolayı kortikosteroidlerle tedaviye yanıt veren olguların hepsinde kullanılır. Evolütif kronik poliartrit, eklem romatizması, romatoid artrit, psöriatik artrit, osteoartrit, spondilit, sinovit, tenosinovit, bursit gibi romatizmal hastalıklar; alerjik rinit, bronşiyal astım, kontakt dermatit, atopik dermatit, serum hastalığı, ilaç ve transfüzyon alerjisi, anjiyonörotik ödem, larinks ödemi gibi alerjik hastalıklar; psöriasis, seboreik dermatit, eksfoliyatif dermatit, pemphigus, dermatomyositis, skleroderma gibi dermatolojik hastalıklar; sistemik lupus eritematoz

ULTRALAN Tablet

ULTRALAN Tablet Schering Alman Etken Madde(ler): Fluokortolon Piyasa Şekilleri: 5 mg: 10 tablet, 20 mg: 10 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Erişkinlerde başlangıç dozu 20-60 mg'dır. Klinik bir iyileşmeden sonra başlangıç dozu 2-4 günlük aralarla her seferinde 2.5-5 mg azaltılarak idame doz olan 5-20 mg'a geçilir. Çocuklarda başlangıç dozu 1-2 mg/kg'dır. Daha sonra kademeli olarak 2.5 mg'lık azaltmalarla idame doz olan başlangıç dozun yarısına geçilir. Endikasyonları: Sistemik kortikoid tedavisini gerektiren tüm hastalıklarda endikedir. Ön planda romatizmal ateş, kronik poliartrit (romatoid artrit), bronşiyal astma, saman nezlesi, iltihabi ve allerjik deri hastalıkları (örn. ekzema, nörodermit -endogen ekzema, atopik dermatit-, pemfigus), ilaç reaksiyonları gibi diğer allerjik hastalıklar, immün süreçlere bağlı kronik aktif hepatit (HBs-Ag negatif), nefrotik sendrom,

DELTACORTRİL Tablet

DELTACORTRİL Tablet Pfizer Etken Madde(ler): Prednizolon 5 mg Piyasa Şekilleri: 20 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Başlangıç dozu tedavi edilen spesifik hastalığa göre, günde 5-60 mg arasında değişir. Az şiddetli durumlarda düşük dozlar genellikle yeterli olursa da, seçilmiş hastalarda yüksek inisyal dozlar gerekebilir. Doz gereksinmelerinin değişken olduğu ve tedavi edilen hastalığa ve hastanın yanıtına göre kişisel olarak ayarlanması gerektiği unutulmamalıdır. Endikasyonları: Endokrin Bozukluklar: Primer ve sekonder adrenokortikal yetmezlik (hidrokortizon veya kortizon ilk seçenektir; gerekli hallerde sentetik analoglar mineralortikoidler ile birlikte kullanılabilirler; bebeklerde mineralokortikoid takviyesi özel önem taşır); konjenital adrenal hiperplazi; non-süpüratif tiroidit; kanserle birlikte görülen hiperkalsemi; romatizmal hastalıklar; kısa süre için yar

NEOCORTEN Tablet

NEOCORTEN Tablet Şanlı Etken Madde(ler): Prednizolon 5 mg Piyasa Şekilleri: 20 tablet içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinlerde başlangıç dozu hastalığa göre, 5-60 mg arasında değişir. Şiddetli durumlarda yüksek dozlar gerekebilir. Tedaviye uygun yanıt alındıktan sonra başlangıç dozu uygun aralıklarla azaltılarak en düşük idame doz ayarlanır. Çocuklarda günde 3-4 doza bölünmüş şekilde 140 mcg/kg'dır. Endikasyonları: Endokrin Bozukluklar: Primer ve sekonder adrenokortikal yetmezlik (hidrokortizon veya kortizon ilk seçenektir; gerekli hallerde sentetik analoglar mineralortikoidler ile birlikte kullanılabilirler; bebeklerde mineralokortikoid takviyesi özel önem taşır); konjenital adrenal hiperplazi; non-süpüratif tiroidit; kanserle birlikte görülen hiperkalsemi; romatizmal hastalıklar; kısa süre için yardımcı tedavi olarak hastanın akut bir hadiseyi veya alevlenmeyi atlat

Hakkımızda