parmak-tremoru etiketi ile eşleşen ilaçlar

ADRENALİN(Ampul)

ADRENALİN Ampul Drogsan Etken Madde(ler): Adrenalin bitartarat Piyasa Şekilleri: 0.25 mg/ml: 1 ml'lik 10 ampul, 1 mg/ml: 1 ml'lik 100 ampul, 0.25 mg/ml: 1 ml'lik 100 ampul, 0.50 mg/ml: 1 ml'lik 10 ampul, 1 mg/ml: 1 ml'lik 10 ampul, 0.50 mg/ml: 1 ml'lik 100 ampullük ambalajlarda. Kullanım Şekli: Cilt altı veya kas içine uygulanır. Acil durumlarda çok dikkatli ve azaltılmış dozlarda damar içine verilebilir. Lokal etki için mükoz membranlara veya kapiller kanamayı kontrol altına almak için kesilen yerlere direkt olarak uygulanır. Kalp durması halinde intrakardiyal olarak kalbe direkt enjeksiyonu 0.25 ml 1/1000 adrenalin solüsyonu önerilir. Genel olarak maksimum doz subkutan bir defada 0.0005 g, 24 saatte 0.002 g'dır. Ciddi yabancı seruma gösterilen alerji veya nefes darlığı tedavisinde doz 0.1-0.5 mg deri altına veya i.m. verilir. Nefes darlığı olan hastalarda deri altındaki dozlar hastanın tepkisine ve şiddetli durumlarda ihtiyaca göre 20

Hakkımızda