kulak-cinlamasi etiketi ile eşleşen ilaçlar

ALEVE FİLM TABLET

ALEVE Film Tablet Üretici Firma: A. İbrahim Etken Madde(ler): Naproksen 220 mg Piyasa Şekilleri: 20 film tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Erişkinlerde günde 2-3 kez 1 tablet kullanılması önerilir. Başlangıç dozu olarak 2 tablet alınması şikayetlerin daha hızlı azalmasını sağlayabilir. Günde 3 tabletten fazla alınmamalıdır. Yaşlılarda günde 2 tabletten fazla kullanılmamalıdır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik t

ANAPROTAB TABLET

ANAPROTAB Tablet Üretici Firma: Şanlı Etken Madde(ler): Naproksen Piyasa Şekilleri: 550 mg: 20 tablet, 275 mg: 20 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her 6-8 saatte bir 275 mg'dır. Maksimum günlük doz 1375 mg'dır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spond

A-NOX Fort Tablet

A-NOX Fort Tablet Üretici Firma: Aroma Etken Madde(ler): Naproksen 550 mg Piyasa Şekilleri: 10 tablet, 20 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Başlangıç dozu genel olarak 2x1 tablettir. Daha sonra her 6-8 saatte bir 1 tabletle devam edilir. Günlük maksimal doz 3 tablettir. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilo

APRALJİN Fort Film Tablet

APRALJİN Fort Film Tablet Üretici Firma: Deva Etken Madde(ler): Naproksen 550 mg Piyasa Şekilleri: 10 film tablet, 20 film tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Migren profilaksisi: Günde 2x275 mg alınır. 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa tedavi kesilir. Akut migren krizi: Krizin ilk belirtisinde 825 mg. Gereğinde ilk dozdan en az yarım saat sonra aynı günde 1-2 tablet daha verilebilir. Uterusta relaksasyon ve analjezi sağlamak için: Başlangıçta 1x550 mg, daha sonra 6-8 saat ara ile 1x275 mg. Postoperatif ağrılar, diş ağrısı ve diğer ağrılarda: Başlangıçta 1x550 mg, daha sonra 6-8 saat ara ile 1x275 mg. Akut gut: Tedaviye 825 mg ile başlanır, 8 saat sonra 550 mg, daha sonraki günlerde kriz geçene kadar 8 saatte bir 275 mg verilir. Romatoit artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit: Tedaviye 12 saat ara ile 550-1100 mg verilerek başlanır. Daha sonra hastanın sabah ve akşam alacağı dozlar sabah sertliği, gece ağrısı şik

APRANAX Fort Tablet

APRANAX Fort Tablet Üretici Firma: A. İbrahim Etken Madde(ler): Naproksen 550 mg Piyasa Şekilleri: 10 tablet, 20 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her 6-8 saatte bir 275 mg'dır. Maksimum günlük doz 1375 mg'dır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondil

APRAXİN Film Tablet

APRAXİN Film Tablet Üretici Firma: A. İbrahim Etken Madde(ler): Naproksen 275 mg Piyasa Şekilleri: 10 film tablet, 20 film tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Ağrı, primer dismenore, akut tendinit ve bursit tedavisi: Önerilen başlangıç dozu 550 mg olup daha sonra 12 saatte bir 550 mg veya 6-8 saatte bir 275 mg ile devam edilir. Başlangıç günlük dozu 1375 mg'ı ve daha sonra ise 1100 mg'ı aşmamalıdır. Akut Gut: Önerilen başlangıç dozu 825 mg olup daha sonra 8 saatlik aralarla 275 mg şeklinde devam edilir. Jüvenil Artrit tedavisi: Total günlük doz 10 mg/kg olup doz ikiye bölünerek verilir. Uzun dönemli tedavi sırasında, doz hastadan alınan klinik yanıta göre artırılıp azaltılacak şekilde ayarlanabilir. Gerektiğinde daha yüksek seviyede antienflamatuvar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolere eden hastalarda 6 aya kadar günlük doz l500 mg'a kadar artırılabilir. Bu gibi yüksek dozlarda

APROL TABLET

APROL Tablet Üretici Firma: Bilim Etken Madde(ler): Naproksen 275 mg Piyasa Şekilleri: 10 tablet, 20 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her 6-8 saatte bir 275 mg'dır. Maksimum günlük doz 1375 mg'dır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut ted

APROL Fort Tablet

APROL Fort Tablet Üretici Firma: Bilim Etken Madde(ler): Naproksen 550 mg Piyasa Şekilleri: 10 tablet, 20 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her 6-8 saatte bir 275 mg'dır. Maksimum günlük doz 1375 mg'dır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gu

APROWELL TABLET

APROWELL Tablet Üretici Firma: Aris Etken Madde(ler): Naproksen 275 mg Piyasa Şekilleri: 20 tablet, 10 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Hafif ve orta derecede ağrı, primer dismenore, akut tendinit ve bursit tedavisinde; başlangıç dozu olarak 2 adet 275 mg’dır. Bu dozu takiben her 6-8 saatte bir 275 mg’lık tablet şeklindedir. Günlük toplam doz 1375 mg’ı geçmemelidir. Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilitte, başlangıç dozu 2 tane 275 mg’lık tablet veya bir adet sabah, 2 adet akşam 275 mg’lık tablet şeklindedir. Uzun süreli tedavide bu doz klinik yanıta göre azaltılıp, artırılabilir; günlük dozda 1100 mg’ın üzerine çıkılmamalıdır. Artritte semptomatik iyileşme genelde iki hafta içinde başlar. İki hafta içinde iyileşme görülmediği takdirde, tedaviye iki hafta daha devam edilmelidir. Akut gut tedavisinde tavsiye edilen başlangıç dozu 3 adet 275 mg’lık tablet, bunu takiben atak geçi

ARMANAKS Fort Tablet

ARMANAKS Fort Tablet Üretici Firma: Arma Etken Madde(ler): Naproksen 550 mg Piyasa Şekilleri: 10 tablet, 20 tablet içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz 1375 mg’ı aşmamalıdır. Romatizmal hastalıklarda (Romatoid artrit, osteoartrit ve ankiloz spondilitte): Yetişkinlerde başlangıç tedavisi: Günde 2x550 mg. İdame tedavisi: Günde 2x550-1100 mg. Migren krizlerinde: İlk belirtide 2 1100 mg, gerekirse 12 saat sonra 550 mg daha alınabilir. Jinekolojik rahatsızlıklarda: Dismenore'de uterus relaksasyonu ve analjezik amaçla, günde 550 mg. Akut gut: Başlangıç dozu olarak 1100 mg alınır, kriz geçinceye kadar 12 saatte bir 550 mg olarak sürdürülür. Yetişkinlerde post-operatif ağrılar, dental ağrılar ve çeşitli ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak: Günde 2 kez 550 mg tavsiye edilir. Naproksen sodyumun 550 mg'lığı 16 yaşından büyükler ve 50 kg'ın üstünde olanlar içindir. Endikasyonları: Nörolojide: Migre

Hakkımızda