karaciger-fonksiyon-bozuklugu etiketi ile eşleşen ilaçlar

AZATHIOPRINE Tablet

AZATHIOPRINE Tablet Atafarm Etken Madde(ler): Azatioprin 50 mg Piyasa Şekilleri: 100 tablet içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Transplantasyon olgularında 5 mg/kg'lık hücum dozundan sonra, günde 1-3 mg/kg'lık idame dozu uygulanır. Kronik hepatit ve romatolojide günde 1 mg/kg verilir. Endikasyonları: Tek başına ya da daha sık olarak, bağışıklık cevabını etkileyen diğer maddeler (genellikle kortikosteroidler) ve yöntemlerle birlikte uygulanan bir immünsupresan antimetabolittir. Terapötik etkisi ancak haftalar ya da aylar sonra görülebilir ve steroidden tasarruf ettirici bir etki de yapabilir. Böylece yüksek dozlarda ve uzun süreli kortikosteroid kullanımında görülen toksisiteyi de azaltır. Azatioprin, kortikosteroidlerle ve/veya diğer immünsupresif madde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir. Azatioprin, tek başına ya da genellikle kortikosteroidler ve/veya diğer

AZATHIOPRINE PCH Tablet

AZATHIOPRINE PCH Tablet Er-Kim Etken Madde(ler): Azatioprin 50 mg Piyasa Şekilleri: 100 tablet içeren plastik şişelerde. Kullanım Şekli: Günlük doz transplantasyon olgularında başlangıç için 5 mg/kg ve daha sonra oral yolla 1-4 mg veya diğer durumlarda 2-2.5 mg/kg'dır. Endikasyonları: Tek başına ya da daha sık olarak, bağışıklık cevabını etkileyen diğer maddeler (genellikle kortikosteroidler) ve yöntemlerle birlikte uygulanan bir immünsupresan antimetabolittir. Terapötik etkisi ancak haftalar ya da aylar sonra görülebilir ve steroidden tasarruf ettirici bir etki de yapabilir. Böylece yüksek dozlarda ve uzun süreli kortikosteroid kullanımında görülen toksisiteyi de azaltır. Azatioprin, kortikosteroidlerle ve/veya diğer immünsupresif madde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir. Azatioprin, tek başına ya da genellikle kortikosteroidler ve/veya diğer yöntemlerle

IMURAN Flakon

IMURAN Flakon GlaxoSmithKline Etken Madde(ler): Azatioprin 50 mg Piyasa Şekilleri: 1 flakon içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Imuran enjeksiyon, sadece oral yol pratik olmadığı zaman kullanılmalı ve oral uygulama mümkün olur olmaz kesilmelidir. Transplantasyonda yetişkinler ve çocuklar için doz, uygulanan immünsupresif rejime bağlı olarak, genelde, oral veya i.v. yoldan 5 mg/kg/gün'e kadar yükleme dozları verilmektedir. İdame dozu, oral yoldan veya mümkün olmadığı zaman i.v. yoldan 1-4 mg/kg/gün arasındadır. Diğer olgularda yetişkinler ve çocuklar için doz genelde, başlangıç dozu nadiren 3 mg/kg/gün'ü aşar, klinik cevaba (ki, haftalar ya da aylarca görülmeyebilir) ve hematolojik toleransa bağlı olarak azaltılmalıdır. Üç ay içinde bir iyileşme görülmezse tedavinin kesilmesi değerlendirilmelidir. Hastanın cevabına bağlı olarak gereken idame dozu 1 mg/kg/gün'den az veya 3 mg/kg/g

SİBELİUM Kapsül

SİBELİUM Kapsül Johnson&Johnson Etken Madde(ler): Flunarizin hidroklorür 5 mg Piyasa Şekilleri: 50 kapsül içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz akşamları kullanmak üzere 1x2 kapsüldür. Endikasyonları: Flunarizin, selektif bir kalsiyum kanal blokeridir. Hücre membranından hücre içine fazla kalsiyum girişini azaltarak, kalsiyumun hücre içinde aşırı birikmesini önler. Flunarizin, kalbin iletim ve kasılma gücünü etkilemez. Vazodilatör etkilidir. Klasik ve aurasız migren profilaksisi, vestibüler sisteme ait bir fonksiyon bozukluğuna bağlı vertigonun semptomatik tedavisinde kullanılır. Kontrendikasyonları: Anamnezide depresif semptomları, Parkinson hastalığı ya da diğer bir ekstapiramidal hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Uyarılar: Bu tedavi, özellikle yaşlılar gibi eğilimi olan kişilerde ekstapiramidal ve depresif belirtilere ve Parkinsonizme neden

URİSEPTİN Kapsül

URİSEPTİN Kapsül Mulda Etken Madde(ler): Nitrofurantoin 50 mg, Fenazopiridin HCl 50 mg Piyasa Şekilleri: 48 kapsül içeren ambalajlarda. Yaz

SİBELİUM Kapsül

SİBELİUM Kapsül Johnson&Johnson Etken Madde(ler): Flunarizin hidroklorür 5 mg Piyasa Şekilleri: 50 kapsül içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz akşamları kullanmak üzere 1x2 kapsüldür. Endikasyonları: Flunarizin, selektif bir kalsiyum kanal blokeridir. Hücre membranından hücre içine fazla kalsiyum girişini azaltarak, kalsiyumun hücre içinde aşırı birikmesini önler. Flunarizin, kalbin iletim ve kasılma gücünü etkilemez. Vazodilatör etkilidir. Klasik ve aurasız migren profilaksisi, vestibüler sisteme ait bir fonksiyon bozukluğuna bağlı vertigonun semptomatik tedavisinde kullanılır. Kontrendikasyonları: Anamnezide depresif semptomları, Parkinson hastalığı ya da diğer bir ekstapiramidal hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Uyarılar: Bu tedavi, özellikle yaşlılar gibi eğilimi olan kişilerde ekstapiramidal ve depresif belirtilere ve Parkinsonizme neden

Hakkımızda