impotans etiketi ile eşleşen ilaçlar

DOGMATİL(Tablet)

DOGMATİL Tablet Sanofi-Synthelabo Etken Madde(ler): Sulpirid 200 mg Piyasa Şekilleri: 24 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük erişkin dozu iki eşit doza bölünmüş olarak negatif semptomlarda 200-600 mg ve pozitif semptomlarda 800-1600 mg'dır. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun (NMS) bir göstergesi olabileceğinden ateşin kaynağı belirleninceye dek diğer nörol

MERESA(Ampul)

MERESA Ampul Adeka Etken Madde(ler): Sulpirid 100 mg Piyasa Şekilleri: 6 ampul, 100 ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Terapötik gereksinimlere göre dozaj günde 3x1-2 ampul i.m. olarak uygulanır. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun (NMS) bir göstergesi olabileceğinden ateşin kaynağı belirleninceye dek diğer nöroleptiklerde olduğu gibi sülpirid tedavisine ara verilmelidir

MERESA(Kapsül)

MERESA Kapsül Adeka Etken Madde(ler): Sulpirid 50 mg Piyasa Şekilleri: 30 kapsül, 50 kapsül, 100 kapsüllük blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Erişkinlerde psikosomatik hastalıklarda günde 100-200 mg çiğnenmeden su ile alınır. Günlük dozlar genellikle günde iki defada uygulanır. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun (NMS) bir göstergesi olabileceğinden ateşin kaynağı beli

MERESA Fort(Tablet)

MERESA Fort Tablet Adeka Etken Madde(ler): Sulpirid 200 mg Piyasa Şekilleri: 24 tablet, 100 tablet, 50 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinlerde; negatif semptomlarda günde 200-600 mg, pozitif semptomlarda günde 800-1600 mg verilir. Günlük dozlar genellikle günde iki defada uygulanır. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun (NMS) bir göstergesi olabileceğinden ateşin

SÜLPİR(Kapsül)

SÜLPİR Kapsül Sanofi-Synthelabo Etken Madde(ler): Sulpirid 50 mg Piyasa Şekilleri: 30 kapsüllük blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: İnhibisyonla seyreden nörotik durumlarda psikosomatik hastalıkların tedavisinde günlük ortalama doz erişkinlerde 2x50-100 mg'dır. Ülserin idame tedavisinde günlük 150 mg'lık doz 4-6 hafta süreyle uygulanır. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun

ZEPRİD(Ampul)

ZEPRİD Ampul Nobel Etken Madde(ler): Sulpirid 100 mg Piyasa Şekilleri: 6 ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinlerde akut ve kronik psikozların tedavisinde başlangıçta 200-800 mg/gün dozunda 2 hafta süre ile i.m. yoldan uygulanır. Hastalardaki bulgular düzelmeye başladığında oral tedaviye geçilir. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun (NMS) bir göstergesi olabilece

ZEPRİD(Kapsül)

ZEPRİD Kapsül Nobel Etken Madde(ler): Sulpirid 50 mg Piyasa Şekilleri: 30 kapsüllük blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinler: Psikosomatik hastalıklarda günde 100-200 mg. Günlük dozlar ikiye bölünerek uygulanmalıdır. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun (NMS) bir göstergesi olabileceğinden ateşin kaynağı belirleninceye dek diğer nöroleptiklerde olduğu gibi sülpir

ZEPRİD(Oral Solüsyon)

ZEPRİD Oral Solüsyon Nobel Etken Madde(ler): Sulpirid 25 mg/5 ml Piyasa Şekilleri: 200 ml'lik şişelerde 5 ml'lik ölçekle beraber. Kullanım Şekli: Çocuklar: Günlük doz 5 mg/kg'dır. Gereğinde doz 10 mg/kg'a yükseltilebilir. Yetişkinler: İnhibisyon ile seyreden nörotik durumlarda ve psikosomatik hastalıkların tedavisinde günlük doz 100-200 mg'dır. Ülserin idame tedavisinde günlük doz 4-6 hafta süre ile 150 mg'dır. Günlük dozlar ikiye bölünerek uygulanmalıdır. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılard

ZEPRİD(Tablet)

ZEPRİD Tablet Nobel Etken Madde(ler): Sulpirid 200 mg Piyasa Şekilleri: 24 tablet, 12 tablet, 48 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinler: Negatif semptomlarda günde 200-600 mg; pozitif semptomlarda günde 800-1600 mg. Günlük dozlar ikiye bölünerek uygulanmalıdır. Endikasyonları: Negatif (disinhibitör dozlarda) ve/veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir. Kontrendikasyonları: Sülpirid ve içerdiği diğer maddelere aşırı duyarlılık halinde ve feokromositomalı hastalarda kullanılmamalıdır. Sülpirid'in alkol ve L-Dopa ile kombinasyonu önerilmemektedir. Uyarılar: Manik ya da hipomanik hastalara semptomları şiddetlendirebileceğinden dikkatle verilmelidir. Yaşlılarda ve renal yetmezliği olan hastalarda doz düşürülmelidir. Açıklanamayan hiperterminin varlığı Nöroleptik Malign Sendromun (NMS) bir göstergesi olabileceğinden ateşin kaynağı belirleni

LARGACTIL(Ampul)

LARGACTIL Ampul Üretici Firma: Eczacıbaşı Etken Madde(ler): Klorpromazin 5 mg/ml Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik 10 ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Erişkinlerde i.m. veya i.v. infüzyon yoluyla gerektiğinde 24 saat içinde 3-4 kez tekrarlanmak üzere 1-2 ampul uygulanır. Çocuklarda psikiyatrik hastalıklarla terminal hastalıklardaki bulantı ve kusmaların tedavisinde (1 yaşından küçük çocuklarda çok gerekli değilse önerilmez), 1-12 yaş arası çocuklarda gerektiğinde 24 saat içinde 3-4 kez tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg önerilir. Günlük uygulanacak miktar 1-5 yaş arası 40 mg'ı; 6-12 yaş arası 75 mg'ı aşmamalıdır. Anestezi girişimleri sırasında 1-12 yaş arası çocuklarda başlangıç dozu olarak 0.5-1 mg/kg, idame dozu olarak gerektiğinde 24 saat içinde 4-6 kez tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg'lık dozlar önerilir. Endikasyonları: Nöropsikiyatride: Akut psikozlar: Ajitasyon durumları, hipomani ve maniler, delirium nö

Hakkımızda