hazimsizlik etiketi ile eşleşen ilaçlar

AMOKLAVİN(IV Flakon)

AMOKLAVİN IV Flakon Üretici Firma: Deva Etken Madde(ler): Amoksisilin sodyum 1 g, Potasyum klavulanat 200 mg Piyasa Şekilleri: 1 i.v. flakonluk ambalajlarda. Kullanım Şekli: Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Amoklavin i.v. 1.2 g mutad olarak 8 saatte bir verilir. Gereğinde bu doz 6 saatte bir 1.2 g olarak tatbik edilir. 3 ay 12 yaş arası çocuklar: Mutad doz 8 saatte bir 30 (25-5) mg/kg'dır. Çok ağır enfeksiyonlarda bu doz 6 saatte bir uygulanır. 0-3 ay arası çocuklar: Prematüre bebeklere 12 saatte bir 30 mg/kg olarak verilir. Perinatal süre içindeki bebeklere de 12 saatte bir 30 mg/kg olarak verilir, bu doz daha sonra 8 saatte bir 30 mg/kg olarak artırılır. Endikasyonları: Duyarlı mikroorganizmalar: Gram Pozitif; Aeroblar: Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium türleri, Listeria monocytogenes. Anaero

Hakkımızda