gorme-bozukluklari etiketi ile eşleşen ilaçlar

AMARYL(Tablet)

AMARYL Tablet Aventis Pharma Etken Madde(ler): Glimepirid Piyasa Şekilleri: 4 mg: 30 tablet, 3 mg: 30 tablet, 1 mg: 30 tablet, 2 mg: 30 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Başlangıç dozu günde bir kez 1 mg'dır. Eğer gerekli ise günlük doz kademeli olarak artırılabilir. İyi kontrol edilen diyabetli hastalarda doz sınırları: İyi kontrol edilen diyabetli hastalarda alışılmış doz aralığı günde 1-4 mg Amaryl'dır. Sadece bazı hastalar 6 mg'dan daha yüksek günlük dozlara gereksinim duyabilirler. Doz dağılımı ve zamanlamasına hastanın o anki yaşam tarzı göz önüne alınarak karar verilmelidir. Normal olarak; günlük tek bir doz Amaryl yeterlidir. Bu dozun kuvvetli bir kahvaltıdan hemen önce yada -hiçbir şey yenmemişse- ilk ana öğünden hemen önce alınması önerilmektedir. Amaryl alındıktan sonra öğün atlamamak çok önemlidir. İkincil doz ayarlaması: Diyabet kontrolü düzeldikçe, insüline duyarlık ar

Hakkımızda