gastrointestinal-rahatsizliklar etiketi ile eşleşen ilaçlar

CO-DIOVAN(Film Tablet)

CO-DIOVAN Film Tablet Üretici Firma: Novartis Etken Madde(ler): Valsartan, Hidroklorotiyazid Piyasa Şekilleri: 160 mg, 25 mg: 28 film tablet, 160 mg, 12.5 mg: 28 film tablet, 80 mg, 12.5 mg: 28 film tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Kan basıncında biraz daha düşme gerektiren hastalarda önerilen dozu, günde 80 mg valsartan/12.5 mg hidroklorotiyazid veya 160 mg valsartan/12.5 mg hidroklorotiyaziddir. Maksimal antihipertansif etki, 2-4 hafta içerisinde görülür. Endikasyonları: Kan basıncı monoterapi ile yeterince kontrol altna alınamayan hastalardaki hipertansiyonun tedavisinde endikedir. Bu sabit doz kombinasyonu, ikinci basamak tedavisi olarak kullanılmalıdır. Kontrendikasyonları: İçerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık, şiddetli karaciğer bozukluğu, safra sirozu, kolestaz, anüri, şiddetli böbrek yetmezliği, tedaviye yanıt vermeyen hipokalemi, hiponatremi, hiperkalsemi ve semptomatik hiperüris

Hakkımızda