fasiyal-eritem etiketi ile eşleşen ilaçlar

SİNAKORT-A Retard IM Ampul

SİNAKORT-A Retard IM Ampul İ.E. Ulagay Etken Madde(ler): Triamsinolon asetonid 40 mg/ml Piyasa Şekilleri: 1 ml'lik 1 i.m. ampul içeren ambalajlarda. Kullanım Şekli: Sistemik enjeksiyonlarda önerilen erişkin başlangıç dozu 60 mg ve idame dozu ise 20-80 mg'dır. 6-12 yaş arası çocuklarda ise günlük doz 40 mg'dır. Lokal enjeksiyonlarda küçük sahalar için 10 mg ve büyük sahalar için 40 mg uygulanır. Birden fazla hasta odak bulunduğunda her bir mafsala birer enjeksiyondan total 80 mg uygulanır. İki enjeksiyon arası 15 gündür. Endikasyonları: İntramüsküler: Nonsüpuratif tiroidit, post-travmatik osteoartrit, osteoartrite bağlı sinovit, romatoid artrit, akut ve subakut bursit, epikondilit, akut nonspesifik tenosinovit, akut gut artriti, psöriyatik artrit, ankilozan spondilit, jüvenil romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus, akut romatizmal kardit, pemfigus, ağır eritema multiforme (Stevens John

Hakkımızda