bromur-iyonlari etiketi ile eşleşen ilaçlar

PAVULON IV Ampul

PAVULON IV Ampul

Üretici Firma: Organon

Etken Madde(ler): Pankuronyum bromür 2 mg/ml

Piyasa Şekilleri: 2 ml'lik 10 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli: Başlangıçta 0.05-0.08 mg/kg ve daha sonra 0.01-0.02 mg/kg hesabıyla i.v. yolla uygulanır.

Endikasyonları: Genel anestezide endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak ve ameliyat esnasında iskelet kası gevşemesini sağlamak için kullanılır.

Kontrendikasyonları: Panküronyuma veya bromür iyonlarına karşı daha önceden bilinen aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar: Panküronyumun etkilerini bilen anestezistler tarafından kullanılmalıdır. Entübasyon, suni solunum, oksijen tedavisi olanakları ve antagonistlerin bulunmadığı koşullarda uygulanmalıdır. Nöromüsküler bloğun izlenmesi için bir periferik sinir stimülatörü kullan

Hakkımızda