abdominal-agri etiketi ile eşleşen ilaçlar

ARVELES FİLM TABLET

ARVELES Film Tablet Üretici Firma: Ufsa Etken Madde(ler): Deksketoprofen trometamol 25 mg Piyasa Şekilleri: 20 çentikli film tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikle her 4-6 saatte bir 12,5 mg veya 8 saatte bir 25 mg'dır. Postoperatif ağrı tedavisinde, önerilen doz her 8 saatte bir 25 mg'dır. Günlük toplam doz 75 mg'ı geçmemelidir. Uzun süreli kullanım için düşünülmemelidir ve tedavi semptomatik dönem ile sınırlandırılmalıdır. Yiyeceklerle birlikte uygulama ilacın absorbsiyon hızını geciktirir, dolayısıyla akut ağrı olgularında yemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir. Yaşlı hastalarda tedaviye dozaj aralığının en düşüğünden (50 mg/gün) başlanması önerilmektedir. Hafif veya orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar tedaviye düşük dozlarda (50 mg/gün) başlamalı ve yakından izlenmelidir. Hafif böbrek fo

Hakkımızda