VENOFER
IV Ampul

A. İbrahim
Etken Madde(ler):
Ferri-Hidroksit-Sukroz Kompleksi 2700 mg/5 ml

Piyasa Şekilleri:
5 ml'lik 5 i.v. ampul.

Kullanım Şekli:
İlk gün 2.5 ml =50 mg Fe (III), ikinci gün 5.0 ml =100 mg Fe (III), üçüncü gün 10.0 ml =200 mg Fe (III) takiben, hemoglobin düzeyine bağlı olarak haftada iki defa 10 ml. 100 mg Fe (III) (=5 ml'lik 1 ampul) hemoglobin düzeyinde ortalama %2-3, hamilelikte % 2 artış sağlar. Aşırı dozdan kaçınmak için, maksimum doz; gerekli dozaj, vücut ağırlığının %7'sini teşkil eden kanın her 100 ml'sindeki normal hemoglobin değerinin 15 g, hemoglobindeki demir içeriğinin %0.34 ve depo demir ihtiyacının ise 500 mg olması düşünülerek hesaplanabilir. mg Fe olarak dozajın hesaplanması = vücut ağırlığı (kg) x (15-Hb g/dl) x 2.4 + 500. Günlük Maksimum Dozlar: 5 kg'a kadar çocuklarda 1.25 ml (1/4 ampul), 5-10 kg ağırlığındaki çocuklar 2.5 ml (1/2 ampul), erişkinler 10.0 ml (2 ampul).

Endikasyonları:
İntravenöz yoldan demir ikamesinin gerekli olduğu tüm demir eksikliklerinde, özellikle şiddetli demir yetmezliklerinde, örneğin hemorajiden sonra; gastrointestinal kanaldan demir absorbsiyonun azaldığı durumlarda; oral demir preparatlarıyla geçimsizliklerde; tablet şeklindeki preparatlar ile tedavi edilemeyen ve tedaviye direnç gösteren demir yetmezliklerinde ve düzenli muayene yapılamadığı durumlarda hekim tavsiyesiyle kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Aşırı demir yüklenmesi ve vücutta demirin kullanım bozuklukları.

Uyarılar:
Hamilelerde kullanırken dikkatli olunmalıdır. Çok yavaş uygulanmalı ( 1 ml/1 dak.) ve diğer hiçbir ilaç ile karıştırılmamalıdır.

Yan Etkileri:
Çok nadir durumlarda anafilaktik reaksiyonlar görülebilir. Diğer anafilaktik şoklarda alınan önlemler alınmalıdır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “VENOFER(IV Ampul)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda