Öksürük refleksini inhibe ederek öksürüğün şiddetini ve sıklığını azaltan ilaçlara antitusif ilaçlar denir. Bilindiği gibi öksürük, solunum yollarında biriken ifrazat, toz vb. yabancı maddelerin rahat solunum yapmak için dışarı atılmasını sağlayan fizyolojik bir refleks ve bir savunma mekanizmasıdır. Solunum yollarının irritasyonu (tahrişi), biriken fazla ifrazat, yabancı maddeler, enfeksiyon, soğuk hava vb. faktörler öksürük merkezinin uyarılmasına ve öksürük eyleminin gerçekleşmesine sebep olur. Öksürükle beraber çoğu zaman gelişen bronş darlığı ve fazla mukus salgılanması, solunum yollarında tıkanıklara ve hırıltıya neden olur. Hırıltı, solunum yollarındaki daralmanın önemli bir göstergedir.

Öksürük refleksini tamamen deprese olması vücudun savunma mekanizmasının yok olması anlamına gelir. Solunum yollarının yabancı maddelerden ve fazla mukustan temizlenmesi mümkün olamaz. İşte bu nedenle öksürüğün tamamen ortadan kaldırılmadan şiddeti ve sıklığı azaltılarak öksürük semptomunun hastayı rahatsız etmeyecek düzeye getirme amacıyla antitusif ilaçlar kullanılır.

Antitusif ilaçların bazıları beyinde bulunan öksürük merkezini inhibe ederek, bazıları spazmolitik etkisiyle daralan solunum yollarını açarak, bazıları ise lokal (bölgesel) anestezik etkisiyle öksürükle ilgili sinirlerin duyarlılığını azaltarak öksürük semptomunu giderirler.
ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “Öksürük kesici ilaçlar” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda