1 Denture lacquer Protez izolasyon maddesi
2 Anticoagulant and preservative
solution for blood
Kanın pıhtılasmasını önleyen ve koruyan
çözelti
3 Solution for blood fraction
modification
Kan fraksiyon modifikasyonu çözeltisi
4 Wound stick Yara çubugu
5 Radiopharmaceutical precursor Radyofarmasötik öncül
6 Radionuclide generator Radyonüklit jeneratör
7 Kit for radiopharmaceutical
preparation
Radyofarmasötik hazırlama kiti
8 Gastroenteral solution Mide-bagırsak çözeltisi
9 Dispersion Dispersiyon
10 Gastroenteral suspension Mide-bagırsak süspansiyonu
11 Gastroenteral emulsion Mide-bagırsak emülsiyonu
12 Solution for organ preservation Organ saklama çözeltisi
13 Irrigation solution Yıkama çözeltisi
14 Stomach irrigation Mide yıkama çözeltisi
15 Sealant Kapatıcı
16 Powder and solvent for sealant Kapatıcı toz ve çözücüsü
17 Impregnated pad İlaçlı tampon
18 Living tissue equivalent Canlı doku esdegeri
19 Medicated sponge İlaçlı sünger
20 Intestinal gel İntestinal jel
21 Medicated thread İlaçlı iplik
22 Solution for provocation test Uyarıcı test çözeltisi
ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “MISCELLANEOUS DİGERLERİ” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda