UROCIT-K
Tablet

Aymed


Etken Madde(ler):
Potasyum sitrat 5 mEq

Piyasa Şekilleri:
100 tablet içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Tedaviye tuz alınımını sınırlayan bir pehriz uygulaması eklenmeli ve fazla miktarda su alınması sağlanmalıdır. Şiddetli hipositratürili hastalarda (üriner sitratın günde 150 mg'dan düşük olduğu durumlar) başlangıç dozu 60 mEq/gün'dür. Günde 3x20 mEq veya günde 4x15 mEq yemekle birlikte veya yemekten 30 dakika sonra alınır. Hafif hipositratürili hastalarda ise tedaviye günde 30 mEq ile başlanır. Günde 3x10 mEq yemek arasında alınır. Başlangıç dozunun yeterliliğini anlamak için 24 saatlik üriner sitrat ölçümleri ve/veya pH ölçümleri mutlaka yapılmalıdır. Maksimum doz günde 100 mEq'dır.

Endikasyonları:
Kalsiyum taşlı renal tübüler asidozis, herhangi bir nedene bağlı hipositratürik kalsiyum oksalat nefrolitiazis ve kalsiyum taşlı veya taşsız ürik asit litiazis, ürat ve kalsiyum taşları oluşumunu önleme tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Hiperkalemili hastalarda veya hiperkalemiye neden olabilecek şartları taşıyanlarda kontrendikedir. Kronik böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen diabetus mellitus, akut dehidratasyonu, adrenal yetmezliği, ağır doku hasarı olanlarla, durumu uygun olmadığı halde egzersiz yapanlar ve spironolaktan, triamtaren ve amilorid gibi potasyum tutucu ajan alanlar bu grupta yeralmaktadır. İlacın gastrointestinal bölgeden geçişinin engellendiği veya geciktirildiği hastalarda da kontrendikedir. Peptik ülserli hastalara verilmemelidir. Aktif üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda kontrendikedir. Kemiklerden kalsiyum mobilizasyonuna neden olabilir. Azotemisi olan hastalarda, addison hastalığında, heraditer adinami epizotlarında, ısı kramplarında kontrendikedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yumuşak doku kireçlenme tehlikesi ve hiperkalemi gelişme riskinin artması nedeniyle kontrendikedir.

Uyarılar:
Potasyum atılımı mekanizması bozuk olan hastalarda hiperkalemi ve kardiyak areste neden olabilir. Gastrointestinal lezyonlar beklenebilir. Çocuklarda, hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı ile ilgili çalışma yapılmamıştır.

Yan Etkileri:
Gastrointestinal bölgenin tahrişine bağlı; karın ağrısı, kusma, diyare, yavaş bağırsak hareketleri ve bulantı olabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Triamteren, spironolakton veya amilorit gibi herhangi bir potasyum tutucu diüretik ile kullanılmamalıdır. Hiperkalemiye neden olabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “UROCIT-K Tablet” hakkında 1 kişi yorum yapmış.

    • hastadiyor ki:

      Böbrek taşları küçük ve hareketli ise aralıklı renal kolik adı verilen böbrek sancılarına neden olabilir. Taşın düşmesini kolaylaştırmak için günde 2-3 litre sıvı tüketmeniz ve bol hareket etmeniz yararlı olacaktır. Taşın cinsi önemli olmakla birlikte potasyum sitrat (Urocit K) taşın büyüme hızını azaltmak hatta idrarda eriyebilirliğini arttırarak atılımını kolaylaştırmak için kullanılabilir. Ancak tüm bu öneriler bir üroloji uzmanının kontrolünden sonra ve onun denetiminde uygulanmalıdır. Taş oluşumunu kolaylaştıran durumların araştırılması ve bunlara yönelik önlemlerin alınması tekrarlayan taş hastalığı ve bunlara bağlı istenmeyen zararların engellenmesi açısından çok önemlidir.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda