ONE-ALPHA
Kapsül

A. İbrahim


Etken Madde(ler):
Alfakalsidol

Piyasa Şekilleri:
1 mcg: 100 kapsül, 0.25 mcg: 30 kapsül, 0.25 mcg: 100 kapsül, 1 mcg: 30 kapsül içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Günlük doz erişkinlerde ve 20 kg'dan ağır olan çocuklarda başlangıç için 1 mcg ve daha sonra 0.25-1 mcg ve çocuklarda 0.25 mcg/gün'dür. Bazı ilerleyen kemik hastalıklarında günde 4-6 mcg uygulanabilir.

Endikasyonları:
Azalmış renal fonksiyon ve D vitamini rezistansıyla birlikte olan diğer rahatsızlıklar gibi yetersiz 1 Alfa hidroksilasyondan ileri gelen tüm kalsiyum metabolizması bozuklukları ve osteoporozda endikedir. Ana endikasyonları; renal osteodistrofi, hiperparatiroidizm (kemik hastalığıyla beraber), hipoparatiroidizm, nutrisyonel ve malabsorptif raşitizm ve osteomalazi, psödodefisiyans (D vitaminine bağımlı tip) raşitzm ve osteomalazi, D vitaminine rezistan hipofosfatemik raşitzm ve osteomalazidir.

Kontrendikasyonları:
D vitamini toksisitesi olan veya D vitamini ve analoglarından herhangi birine karşı bilinen duyarlılığı olan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar:
Alfakalsidol kalsiyum ve fosfatın intestinal absorpsiyonunu yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliği olan hastalarda serum kalsiyum ve fosfatının kontrolü gereklidir. Alfakalsidolle tedavi sırasında hiperkalsemi veya hiperkalsiüri meydana gelirse tedavinin plazma kalsiyum düzeyleri normale dönünceye kadar kesilmesi (yaklaşık 1 hafta) durumu hızla düzeltir. Durum düzeltildikten sonra kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye yeniden başlanabilir. Hiperkalsemi sırasında kalsiyum suplementasyonu durdurulmalıdır. Kalsiyumdan belirgin olarak fakir diyetle beslenen hastalarda alfakalsidole yanıt zayıflayabilir. Kemik lezyonlarının iyileşmesi sıklıkla alfakalsidol gereksinimini azaltır. Bu gibi durumlarda uygun doz ayarlaması yapmak gerekebilir. Gebelik sırasında ilaçla tedavi gerekirse eğer başka bir alternatif yoksa alfakalsidol kullanılabilir. Laktasyon süresince kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:
İştah kaybı, karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kabızlık, hiperkalsemi görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:
Barbitürat ve antikonvülzan kullanan hastalar istenen etkinin sağlanması için daha yüksek alfakalsidol dozlarına gereksinim gösterebilirler. Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin, kolestipol, sukralfat ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasitlerin alınması alfakalsidolün absorpsiyonunu azaltabilir. Kronik renal diyalize tabi olan hastalara magnezyum içeren antasit veya laksatifler alfakalsidolle birlikte verilirken dikkat edilmelidir, bu tarz kullanım hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir. Alfakalsidolün kalsiyum içeren müstahzarlar veya tiyazid diüretiklerle birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. Alfakalsidolün D vitamininin potent bir türevi olması nedeniyle alfakalsidol tedavisi süresince D vitamini ve analoglarının kullanılması önlenmelidir. Bu tarz kullanımda aditif etkiler ve hiperkalsemi meydana gelebilir. Alfakalsidolle birlikte dijitalis alan hastalar, hiperkalseminin kardiyak aritmileri presibite etmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir.

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “ONE-ALPHA Kapsül ” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda