ONCEAIR
Çiğneme Tableti

A. İbrahim


Etken Madde(ler):
Montelukast sodyum

Piyasa Şekilleri:
4 mg: 28 çiğneme tableti, 5 mg: 28 çiğneme tableti içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
2-5 yaş arası çocuk hastalar için günlük dozaj yatmadan önce alınan 4 mg'lık bir çiğneme tabletidir. 6-14 yaş arası çocuk hastalar için günlük dozaj yatmadan önce alınan 5 mg'lık bir çiğneme tabletidir. 15 yaş ve üzeri erişkinler için günlük dozaj yatmadan önce alınan 10 mg'lık bir tablettir. Astımın kontrolündeki kontrol parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar. Hastalar, astımın kötüleştiği dönemlerin (akut astma nöbetleri) yanı sıra, astımları kontrol altında iken de almaları konusunda bilgilendirilmelidir. Yaşlılar, böbrek yetersizliği veya hafif ila orta derecede karaciğer bozukluğu olan ya da her iki cinsiyetten hastalar için doz ayarlaması gerekmez. Hastanın mevcut tedavi rejimine eklenebilir. Bronkodilatör Tedaviler: Tek başına bronkodilatör kullanımı ile yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan hastaların tedavi rejimine Onceair eklenebilir. Klinik yanıt görüldüğünde hastanın bronkodilatör tedavisi tolere ettiği oranda azaltılabilir. İnhale Kortikosteroidler: İnhale kortikosteroidler ile tedavi edilen hastalarda Onceair tedavisi ek bir klinik yarar sağlar. Kortikosteroid dozu tolere edildiği oranda azaltılabilir. İnhale kortikosteroid tedavisi aniden kesilerek Onceair tedavisine başlanmamalıdır.

Endikasyonları:
Gündüz ve gece semptomlarının önlenmesi dahil, astımın profilaktik ve kronik tedavisinde, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisinde ve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Bu ürünün her hangi bir bileşenine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar:
Akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, akut astım ataklarını tedavi etmek için oral kullanılmamalıdır. Lökotrien reseptör antagonistleri dahil olmak üzere anti-astım ajanları alan hastalarda sistemik kortikosteroid dozunun azaltılmasını takiben bazı nadir vakalarda; eozinofili, vaskülitik döküntü, kötüleşen pulmoner semptomlar, kalp komplikasyonları, ve/veya sistemik bir eozinofilik vaskülit olan ve bazen Churg-Strauss sendromu olarak tanımlanan nöropati görülmüştür. Gebe kadınlarda araştırılmamıştır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Altı yaş altı çocuk hastalarda güvenilirlik ve etkinliği araştırılmamıştır.

Yan Etkileri:
Genel olarak yalnızca baş ağrısı bildirilmiştir. Karın ağrısı, bulantı, diyare, gastroenterit, influenza, farenjit, sinuzit, öksürük, nazal konjestiyon, yorgunluk, kırgınlık ve uyku hali diğer istenmeyen reaksiyonlardır. Klinik çalışmalarda kanıtlanmayan ancak şüphelenilen istenmeyen etkiler: Ödem, ajitasyon ve huzursuzluğu içeren psikiyatrik reaksiyonlar, anafilaksi, anjioödem ve ürtiker içeren alerji, göğüs ağrısı, titreme, ağız kuruluğu, baş dönmesi ve artraljidir.

İlaç Etkileşimleri:
Birlikte fenobarbital uygulanan hastalarda, montelukast plazma konsantrasyon eğrisi altında kalan alan (AUC) yaklaşık %40 azalmıştır. Montelukast hepatik stokrom P-450 CYP3A4 ile metabolize olur ve fenitoin, fenobarbital, rifampisin gibi bu enzimin indükleyicisi olan maddeler ile birlikte verildiğinde plazma değerinde gözle görülür bir azalma olur.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “ONCEAIR Çiğneme Tableti” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda