NİMELİD
Tablet

Üretici Firma:
Deva
Etken Madde(ler):
Nimesulid 100 mg

Piyasa Şekilleri:
15 tablet içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Önerilen doz günde 2 defa 100 mg'dır. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir.

Endikasyonları:
Nimesulid içeren sistemik formülasyonlar akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Nimesulide karşı bilinen duyarlılığı bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif gastrointestinal ülseri, karaciğer yetmezliği ve şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Nimesulid çapraz alerjik reaksiyon ihtimali nedeniyle, asetil salisilik asid ve diğer NSAI ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Nimesulid, gastrit ve ülser öyküsü olan hastalarla, astım, ürtiker ve kan pıhtılaşma bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Ayrıca antikoagülanlarla veya trombosit agregasyonunu inhibe eden ilaçlarla tedavi gören kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Nimesulid, su retansiyonuna neden olabileceğinden hipertansiyon veya kardiyak fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bütün bu durumlarda nimesulid dozunun ayarlanması gereklidir. Orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda (kreatinin klirensi 30-80 ml/dak) nimesulid ve en önemli metabolitinin plazma düzeyleri değişmez. Hidroksi metabolitinin eliminasyon yarı ömrü böbrek yetmezliği olanlarda 4-6 saat uzar. Kreatinin klirensi 30-80 ml/dak olan böbrek yetmezliği bulunan hastalarda doz azaltılması gerekmez. Kreatinin klirensi 30 ml/dak 'dan az ise ihtiyatlı olunmalı ve doz ayarlaması yapılmalıdır. Ayrıca, nimesulid kullanımıyla bildirilmemesine rağmen diğer NSAI ilaçların kullanımında ortaya çıkabilen Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu ve anaflaktik reaksiyonlar gibi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının da görülme ihtimali vardır. Hayvan çalışmalarında fetusa zararlı bir etki görülmemişse de gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışma yoktur. Bu yüzden gebelerde kullanılması önerilmez. 3. trimestrde arteryel kanalın erken kapanması ve uterus atonisi riski nedeniyle nimesulid kullanılmamalıdır. Nimesulidin anne sütüne geçişi ve anne sütü alan çocuğa olası etkileriyle ilgili çalışma olmadığından, laktasyonda kullanılması önerilmemektedir. 12 yaşından küçük çocuklarda sistemik etkili formlarının kullanımı kontrendikedir.

Yan Etkileri:
Önerilen terapötik dozajda Nimesulid iyi tolere edilir. Diğer NSAI ilaçlarda olduğu gibi, midede yanma, bulantı, kusma, mide ağrısı ve epigastrik ağrılar gibi bazı yan etkiler bildirilmiştir. Nadiren su retansiyonu ve lokalize ya da yaygın ödemle izlenen oligüriyle melena görülebilir. Bu istenmeyen etkiler genellikle hafif şiddette ve geçicidir. Nadiren tedavinin kesilmesi gerekir. Nadiren allerjik deri reaksiyonları, ürtiker, erupsiyon, kaşıntı, geçici olarak trombositopeniyle birlikte izlenen peteşi ve purpura gibi cilt bulguları, baş ağrısı, baş dönmesi, somnolans, sersemlik ve ajitasyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Nimesulid büyük oranda proteinlere bağlandığından, proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerin veya diüretiklerin (furosemid) birlikte kullanılması klinik olarak anlamlı bir etkileşmeye yol açmamıştır. Nimesulid antikoagulanlarla birlikte kullanılırken ihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birlikte kullanımı, Nimesulidin dağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidin eliminasyon yarı ömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşim de klinik olarak anlamlı bulunmamıştır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “NİMELİD TABLET” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda