1 CLIMARA Flaster yorumları, fiyatı ve hakkında herşey

CLIMARA
Flaster

Schering Alman


Etken Madde(ler):
Estradiol

Piyasa Şekilleri:
7.8 mg/25 cm2 (Forte): 4 flaster, 3.9 mg/12.5 cm2: 4 flaster içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Tedaviye başlamadan önce, genel ve memeleri de içine alan bir jinekolojik muayenenin yapılması ve bir gebeliğin mevcut olmadığının saptanması gerekir. Önlem olarak 6 aylık aralarla kontrol muayeneleri yapılmalıdır. Tedaviye genellikle 12.5 cm2 ile başlanır. Flaster tercihen kalça derisine yapıştırılır ve 1 hafta süreyle etki eder. Sonra yeni bir flaster uygulanır. Doktor gerekli gördüğünde forte (25 cm2) uygulanmasını önerebilir. Doktor tedaviye başlangıç safhalarında semptomların üzerinde etkili olan en düşük dozu saptamalıdır. Doktor ayrıca aralıksız ya da 3 hafta uygulama - 1 hafta ara şeklinde bir tedavi önerebilir. Flaster haftada bir değiştirilmelidir. Flaster doğru uygulandığında herzamanki gibi duş veya banyo alınabilir. Flaster çok sıcak banyo yada saunada deriden kalkabilir. Flasterin deriden düşmesi halinde, 7 günlük tedavi süresinden geriye kalan zaman için yeni bir flaster uygulanır. Histerektomi geçirmemiş (rahmi alınmamış) kadınlar, estrogen tedavisinin yanısıra her ay 10-12 gün boyunca uygun dozlarda progestagen hormonu da almalıdır.

Endikasyonları:
Doğal veya ameliyat sonrası menopoza bağlı, estrojen yetersizliği semptom ve belirtilerinin (sıcak basması, uyku bozuklukları, ürogenital atrofi, atrofik vajinit ve bunun yanında eşlik eden ruh hali değişiklikleri) tedavisinde, postmenopozal olarak hızlanan kemik kaybının önlenmesinde kullanılır. Histerektomi geçirmemiş hastalarda estrojen mutlaka ardışık olarak verilmiş bir progestinle takviye edilmelidir.

Kontrendikasyonları:
Aktif bir estrojene bağımlı kanser, göğüs veya endometriyum kanseri, endometriyozis, nedeni bilinmeyen vajinal kanama, ciddi karaciğer hasarı, geçirilmiş veya aktif tromboflebit, trombozis veya tromboembolik hastalıklar, etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık, porfiria, gebelik ve emzirme durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:
Estrojenlerle uzun süreli tedavi, endometriyumu korumak üzere ardışık olarak progestin verilmezse, postmenopozal kadınlarda endometriyal hiperplazi ve karsinoma riskini artırır. Progestin ve dozajın seçimi oluşabilecek yan etki ve riskleri en aza indirmede önemlidir. Bütün diğer cinsiyet hormonlarıyla yapılan tedavilerde olduğu gibi, estradiol de ancak genel tıbbi ve tam bir jinekolojik muayene yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavi altındaki hastalar, endometriyal tetkikler de dahil olmak üzere, düzenli aralıklarla genel tıbbi ve jinekolojik muayeneden geçirilmelidir. Bu tedavinin uygulandığı, özellikle memede fibrokistik hastalığı olan veya birinci derecede akrabalarında meme kanseri öyküsü bulunan hastalara düzenli meme muayenesi yapılmalı ve kendi kendilerine meme muayenesi yapmaları öğretilmelidir. Herhangi bir estrojen tedavisine başlamadan önce hastanın fizik muayenesinin yanı sıra medikal ve ailesel öyküsünün detaylı biçimde alınması gerekir. Özellikle kan basıncı ölçülmeli, meme, karın ve jinekolojik muayene ayrıntıyla yapılmalıdır ve düzenli aralıklarla tekrarı önerilir. Sağlam bir uterusu olan ancak nedeni belli olmayan genital kanamadan şikayet eden kadınlarda ve yine sağlam bir uterusu olan ve daha önce korumasız olarak östrojenle tedavi görmüş kadınlarda; endometriyumda olası bir hiperstimülasyon veya maligniteye karşı ilaç tedavisine başlamadan önce özel dikkat gösterilmelidir ve tedaviye başlamadan önce varsa vajinal enfeksiyonlar tedavi edilmelidir. Uterusta leyomiyomu bulunan hastalar, estrojen tedavisi altındayken leyomiyom büyüyebileceğinden dikkatle izlenmelidir. Yüksek dozda estrojen sıvı retansiyonuna neden olabileceğinden kalp yetmezliği, hipertansiyonu, renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu, epilepsisi veya migreni olan hastalar özel gözetim altında tutulmalıdır. Şu ana kadar yapılan gözlemlerde estradiol gibi estrojenlerin düşük dozlarda progestinle birlikte kullanılmasının karbonhidrat metabolizmasını yavaşlatmadığını düşündürse de, kombine tedavi uygulaması gereken diyabetik hastaların, özel gözetim altında tutulması önerilmektedir. Tedavi Sırasında: Genel kural olarak yapılan jinekolojik muayenenin dışında herhangi bir fiziksel muayene yapılmadan estrojenlerin kullanımı bir yıldan daha uzun süreli olmamalıdır. Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonra anormal ve düzensiz kanamalar gelişirse; olası bir uterus malignitesini ekarte etmek için diyagnostik aspirasyon biyopsisi veya küretaj yapılmalıdır.

Yan Etkileri:
Sık sık ara kanama (genellikle estrojen dozunun fazla olduğunu gösterir), memede duyarlılık ve büyüme, libidoda değişiklik; bazen bulantı, kusma, karın krampları ve şişkinlik, kolestatik sarılık, baş ağrısı, migren; ender olarak baş dönmesi, ödem ve/veya kilo değişiklikleri; çok ender olarak tromboflebit, varikoz venlerin genişlemesi, kan basıncında artış, anafilaktoid reaksiyonlar görülebilir. Korneal kurvaturun artması, kontakt lenslere karşı intolerans da görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Bu grup ilaçların içerdiği estrojenin çok düşük olması ve plazma 17 Beta-estradiol düzeylerinde ancak çok hafif bir artışa yol açması nedeniyle ilaçlarla etkileşimi beklenmez. Bununla beraber ve genel olarak karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar estrojenlerin metabolizmasını artırır. Bu, estrojenin etkisinin azalmasına yol açabilir. Barbitüratlar, fenitoin, rifampisin ve karbamazepin gibi karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlarla etkileştiği gösterilmiştir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “CLIMARA Flaster” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda