NORODOL
Damla

Aris


Etken Madde(ler):
Haloperidol 2 mg/ml

Piyasa Şekilleri:
20 ml'lik damlalıklı şişelerde.

Kullanım Şekli:
Yetişkinler: Tedaviye günde 10-15 mg’lık dozla başlanır ve uygun bir kontrol sağlanıncaya kadar doz artırılır. Maksimum düzelme sağlandığında doz, tedrici olarak azaltılarak etkili olan en düşük doz idame doza ulaşılır, bu da bir çok hasta için günde 1-10 mg arasındadır. Çocuklar için damla kullanılması önerilir. İdame doz; vücut ağırlığının her kg’ı başına günde 0.05 mg’dır. Bu da vücut ağırlığının her 4 kg’ı için sabah 1, akşam 1 damla likite eşdeğerdir. Kontrol, acil olmadığı takdirde tedaviye yarı dozla başlayıp idame doza doğru yükseltilebilir. Norodol, 3 yaşından küçük çocuklar için tavsiye edilmez.

Endikasyonları:
Akut ve kronik şizofreni, mania ve hipomania, organik psikozlar, psikolojik ajitasyon, çocuklarda şiddetli hipereksitabilite ve aşırı hiperaktivite, motor tikler ve vokal utterances of Gilles de la Tourette sendromu, anksiyete nevrozu ve gerilim durumları, depresyon durumlarının anksiyete ile birlikte görülen karışık nevrozlarında kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Haloperidole karşı hassasiyeti olan hastalarda, ciddi kardiyovasküler hastalığı olanlarda, alkoliklerde, parkinson hastalığında, glokom, hipertiroidi, karaciğer ve böbrek yetmezliği, idrar zorluğu, solunum yetersizliği, ciddi toksik SSS depresyonları veya koma durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Bazal ganglianda gizli lezyonları olması ihtimali olan arteriyosklerozlu hastalara dikkatle verilmelidir. Makina veya motorlu araç kullanmak gibi dikkat isteyen tehlikeli işlerde gerekli olan mental ve/veya fiziksel kabiliyeti azaltacağı konusunda hastalar uyarılmalıdır. Bütün trankilizanlarda olduğu gibi, psikolojik depresyonun ön planda olduğu hallerde bir antidepresanla kombine olarak kullanılmalıdır. Hamilelikte kullanımı gerektiği takdirde tedavinin getireceği faydalar, anne ve bebeğin karşılaşması muhtemel olan tehlikelere karşı tartılmalıdır. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanılması tavsiye edilmez. Süt veren annelerin kullanması gerektiği takdirde, bebek emzirilmemelidir. Haloperidolun çocuklar üzerindeki extrapiramidal yan etkileri gözönüne alınarak 3 yaşından küçük çocuklara verilmesi önerilmez. Epilepsi vakalarında kullanıldığında, antikonvülzif etkisi olmadığından, antikonvülzif tedaviye devam edilmelidir. Çocuklar, zayıf ve yaşlı hastalar haloperidole karşı daha hassas olabilirler ve başlangıç dozunun ayarlanması gerekebilir.

Yan Etkileri:
Nörolojik etkiler, özellikle ekstrapiramidal sendromlar en çok görülenlerdir. Endokrinolojik, dermatolojik, gastrointestinal, solunumla ilgili, kardiyovasküler ve fotosensitif deri reaksiyonları da rapor edilmiştir. Fotosensitif deri reaksiyonlarının az görülmesi halinde tedaviye devam edilebilir. Yüksek dozajlı tedavilerin başlangıcında; ekstrapiramidal yan etkiler, distonik reaksiyonlar ve huzursuzluk görülür. Larengal spazm meydana getiren distoni, amilobarbiton veya enjeksiyon şeklinde verilen antiparkinson ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Tedavinin daha geç safhalarında bir psödoparkinson rijidite sendromu meydana gelebilir. Bu da antiparkinson ilaçlarla tedavi edilir. Diğer bütün antipsikotiklerde olduğu gibi tardif dizkinez görülebilir. Bu, bazı hastalarda, özellikle yaşlılarda uzun süren tedavi sırasında veya ilacı bıraktıktan sonra görülür. Serum prolaktin seviyesini artırabileceğinden galaktore, amenore, jinekomasti ve impotans görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Haloperidol; amfetamin, antikoagülan, kumarin veya indandion türevleri, antikonvülzanlar, barbitüratlar, antidiskinetikler, antihistaminikler, beta adrenerjik blokerler, SSS depresanları, dopamin, efedrin, epinefrin, levadopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Lityum tuzlarının haloperidol ile birlikte yüksek dozda kullanılması halinde hasta dikkatle gözlenmelidir, ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir. Bu sendromun ilk belirtileri görülen hastalarda haloperidol tedavisi derhal durdurulmalıdır. Haloperidol ve lityumun sürekli beraber kullanımı sonucu, birkaç hastada irreversibl beyin harabiyeti gözlenmiştir. Yüksek dozda haloperidol, metildopanın etkisini artırır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “NORODOL Damla” hakkında 1 kişi yorum yapmış.

    • şerifediyor ki:

      10 gündür norodol damla kullanıyorum,vücudumda şiddetli derecede kaşıntılar oluştu öyleki geceleri bile uyuyamıyorum.doktoruma ulaşma imkanım olmadı.acaba bu durum ilaçtanmı kaynaklı?cevap yazarsanız sevinirim.teşk ederim.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda