MUSCOFLEX
Ampul

Bilim


Etken Madde(ler):
Tiyokolşikosid 4 mg/2 ml

Piyasa Şekilleri:
2 ml'lik 6 ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Erişkinler: Günde iki defa 1-2 kapsül uygulanır. Önerilen tedavi süresi 5-7 gündür. Kapsüller yemeklerden sonra bir bardak su ile alınmalıdır. Şiddetli olgularda tedaviye günde 2 defa uygulanan intramüsküler ampul formuyla (her ampul 4 mg etken madde içerir) başlanır. Ampul formu için tedavi süresi 3-5 gündür. Fizik tedavi ile birlikte kullanılacaksa, optimum etki için ilaç seanstan 1-2 saat önce uygulanmalıdır. Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanılması önerilmez.

Endikasyonları:
Kas gevşetici, antienflamatuvar ve ağrı kesici özellikleri nedeniyle iskelet adalesinin romatizmal ve diğer ağrılı durumlarında endikedir. Ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır: Tortikolis, dorsalji, lombalji gibi dejeneratif vertebra hastalıkları ve vertebranın statik patolojileri, spastisitenin eşlik ettiği travmatolojik ve nörolojik kökenli bozukluklar.

Kontrendikasyonları:
Tiyokolşikoside aşırı duyarlılığı olanlarda, adale hipotonisinde, gevşek paralizide kontrendikedir.

Uyarılar:
Deneysel çalışmalar, insanlar üzerindeki malformasyon etkisinin belirlenmesine yeterli değildir. Anne sütüne geçtiği için, ilacın yarar/risk oranı dikkate alınarak kullanım konusunda karar verilir.

Yan Etkileri:
İntramüsküler uygulama sonrasında nadir olarak tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon bildirilmiştir. Topik uygulama sırasında, özellikle uzun süre kullanımda aşırı duyarlılık gelişebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Benzer etkideki diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “MUSCOFLEX Ampul” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda