SOKOL
Likit

Biofarma


Etken Madde(ler):
Parafin (likit) 15 ml/15 ml

Piyasa Şekilleri:
200 ml'lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
Akşam yemeğinden sonra veya yatarken alınmalıdır. Gece barsak geçişi yavaşladığından laksatif etki daha iyi olur. Sokol, yemek veya diğer ilaçlardan 2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Büyüklere günde bir kez 15-45 ml, gerekirse maksimum 90 ml verilir. Çocuklara günde 1 kez 10-15 ml verilir.

Endikasyonları:
Akut ve kronik konstipasyon tedavisi, özellikle hastanın ıkınmasının sakıncalı olduğu hallerde (abdominal operasyonlardan sonra rüptür ve evantrasyon tehlikesini önlemek için, umbilikal, inguinal, skrotal ve diafragmatik herniler, epizyotomi, miyokard enfarktüsü, anevrizma, subaraknoid kanama, ağır kalp yetmezliği) ve anorektal operasyon ve hastalıklarda (hemoroid, anal fissür, parianal abse, anorektal stenosis) laksatif amaçla kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Apandisit veya apandisit semptomları varsa, teşhis edilmemiş rektal kanama, intestinal obstrüksiyon, kolostomi, ileostomi, fecal impaction, karında ağrı, bulantı ve kusma durumunda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Gebelikte sürekli kullanılması besinlerin ve yağda eriyen vitaminlerin absorbsiyonunu azaltabilir. Yenidoğanlarda hipoprotrombinemi ve hemorajik hastalığa yol açabilir. 6 yaşından küçüklerde dikkatle kullanılmalı, yaşlı hastalarda kullanılmamalıdır; yağ damlacıklarının aspirasyonu sonucu lipid pnömoni olabilir. Yutkunma zorluğu olan nörolojik hastalarda (paralizi bulber) kullanılmamalıdır. Lipid pnömonisine neden olabilir. Uzun süreli kullanımlarda gastrointestinal sistemde normal gidişatı etkileyebilir. Kesin gerekmedikçe 1 haftadan fazla süreyle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:
Defekasyon dışında anüsten sızması hastayı rahatsız edebilir, perianal bölgede irritasyon yapabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Likit parafin birlikte alındığında antibiyotik, antikoagülan, oral kontraseptif, digitalis ve yağda eriyen A, D, E, K, vitaminlerinin absorbsiyonunu azaltabilir. Emülsifiyan ve surfaktan laksatiflerle birlikte alınırsa, likid parafin emülsifiye olarak absorbsiyonu yükselir ve dokularda birikerek lipidoz yapabilir. Biyokimyasal tayinlerde serum glukozu olduğundan yüksek, K vitamini ise düşük çıkabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “SOKOL Likit” hakkında 1 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda