DUPHALAC
Şurup

Solvay


Etken Madde(ler):
Laktuloz 670 mg/ml

Piyasa Şekilleri:
250 ml'lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
Konstipasyonda ve gaita kıvamının yumuşak olmasının istendiği durumlarda doz: Günlük doz bireysel olarak belirlenmelidir. Erişkinlerde tedaviye günde 15-45 ml ile başlanarak, alınan yanıta göre 15-25 ml'lik dozlarla devam edilmesi önerilir. 7-14 yaş arası çocuklarda tedaviye günde 15 ml ile başlanarak, alınan yanıta göre 10-15 ml'lik dozlarla devam edilmesi önerilir. 1-6 yaş arası çocuklarda, tedaviye günde 5-10 ml ile başlanarak, alınan yanıta göre 5-10 ml'lik dozlarla devam edilmesi önerilir. Bebeklerde ise, başlangıç ve idame dozları günde 5 ml'dir. Belirlenen toplam günlük doz, tercihen bir defada, sabah kahvaltısı sırasında alınmalıdır. Hepatik koma ve prekomada doz: Başlangıç dozu olarak günde 3 defa 30-50 ml ile başlanır. İdame dozu, günde en fazla 2-3 defa yumuşak bir defekasyon sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Endikasyonları:
Laksatif olarak erişkin ve çocuklarda görülen kronik konstipasyonla, gebelikte görülen konstipasyonlarda; barsaktaki defoksifiyan özelliğinden ötürü kronik portal-sistemik ensefalopatide (hepatik prekoma ve koma) kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Gastrointestinal obstrüksiyon, galaktozemi laktoz intoleransında kontrendikedir.

Uyarılar:
Doz dikkatlice ayarlanmalı ve diyareye yol açmayacak biçimde düzenlenmelidir. Laktuloz bir miktar galaktoz da içerdiğinden diyabetliler ve galaktozsuz diyet uygulayanlarda dikkat edilmelidir. Gebeliğin ilk 3 ayında dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:
Özellikle tedavinin başlangıcında ve yüksek dozlarda şişkinlik hissi, kramp ve karın bölgesinde rahatsızlık, gözlenen en belli başlı yan etkilerdir. Tedavinin ilerlemesi ve dozun azaltılmasıyla kaybolur.

İlaç Etkileşimleri:
Laktulozun kolon pH'sını düşürmesi nedeniyle, salınımı kolon pH'sına bağımlı olan ilaçların (5-ASA içeren bazı preparatlar) inaktivasyonuna neden olabilir. Aşırı dozlar durumunda gelişebilecek diyare halinde potasyum eksikliği nedeniyle kardiyak glikozitlerin etkisi artabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “DUPHALAC Şurup” hakkında 1 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda