Üretici Firma:
GlaxoSmithKline

Etken Madde(ler):
Akrivastin 8 mg, Psödoefedrin HCl 60 mg

Piyasa Şekilleri:
20 kapsül içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 3 kez 1 kapsül uygulanır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili bilgi yoktur.

Endikasyonları:
Allerjik nezle semptomlarının giderilmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Akrivastin, triprolidin veya psödoefedrine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Ciddi hipertansiyon ya da ciddi koroner arter hastalarında kontrendikedir. Psödoefedrin içeren bir müstahzar ve MAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı bazan kan basıncında artışa neden olabilir. Bu nedenle, bu kombinasyonu içeren bir ilaç, MAO inhibitörleri alan ya da önceki 2 hafta içinde almış olan hastalarda kontrendikedir. Belirgin böbrek yetmezliği olan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar:
Hastaların çoğunda sersemlik ve uyuklama hali görülmemektedir. Bununla birlikte, bütün ilaçlara yanıtta kişiden kişiye farklılıklar görüldüğünden, ilaca karşı kendi kişisel yanıtlarını saptayana kadar, hastaları araba kullanmak veya makinada çalışmak gibi zihnin uyanık olmasını gerektiren faaliyetler konusunda uyarmak gerekir. Psödoefedrinin tansiyonu normal olan hastalarda tansiyon yükseltici herhangi bir etkisi yoksa da, bu kombinasyonu içeren müstahzarların antihipertansif ajanlar, trisiklik antidepresanlar ya da dekonjestanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi diğer sempatomimetik ilaçları alan hastalarda dikkatle uygulanması gerekir. Tekrarlanan ya da denetimsiz tedavi önerilmeden önce bir tek dozun bu hastaların kan basıncı üzerindeki etkilerinin gözlenmesi gerekir. Diğer sempatomimetik ilaçlarla olduğu gibi bu kombinasyon hipertansiyon, kalp, diyabet, hipertiroidizm hastalarında, intraoküler basıncı yüksek hastalarda ve prostat büyümesinde dikkatle kullanılmalıdır. Akrivastinle hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda karsinojenisite ve mutajenisiteyle ilgili olumsuzluklar gözlenmemiştir. Psödoefedrin için yeterli bilgi yoktur. Akrivastinle tek başına ya da psödoefedrinle birlikte hayvan çalışmalarında teratojenisite veya embriyotoksik etkiler görülmemiştir ancak, insan fertilitesi üzerindeki etkisi hakkında herhangi bir çalışma yoktur. İnsan gebeliği sırasında uygulanmasıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. İlaçların çoğu gibi bu kombinasyon da ancak, beklenen yararlar olası risklerden daha fazla olduğu takdirde gebelikte kullanılmalıdır. Akrivastinin verilmesinden sonra anne sütünde görülebilecek düzeyi hakkında bilgi olmamasına rağmen. psödoefedrin anne sütüyle küçük miktarlarda atılır. Bunun emzirilen bebekler üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Yan Etkileri:
Doğrudan akrivastine bağlanabilen uyuklama hali ve uyuşukluk çok seyrek olarak bildirilmiştir. Psödoefedrin kullanımıyla ilgili ciddi advers etkiler son derece azdır. Uyku bozukluğu ve nadiren halüsinasyonlar gibi SSS'nin uyarılmasıyla ilgili semptomlar görülebilir. Psödoefedrine bağlı olarak irritasyonlu ve irritasyonsuz cilt döküntülerinin görüldüğü bazı olgular bildirilmiştir. Psödoefedrin alan erkeklerde bazan üriner retansiyon görüldüğü bildirilmişse de prostat büyümesi önemli bir predispozan etmen olabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Antibakteriyel ajan furazolidonun, monoamin oksidazda doza bağlı bir inihibisyona neden olduğu bilinmektedir. Bu kombinasyonunu içeren müstahzarlar ve furazolidonun birlikte uygulanması sonucu hipertansif krizlerin oluşması hakkında hiç bir rapor bulunmamasına rağmen bunların birlikte kullanılmaması gerekir. Akrivastin/psödoefedrin kombinasyonunun dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar gibi diğer sempatomimetik ilaçlar veya sempatomimetik aminlerin katabolizmasına müdahale eden MAO inhibitörleriyle birlikte kullanımı bazan kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Sempatik aktiviteye müdahaleyle etki gösteren antihipertansif ilaçların (örn. bretilyum, betanidin, guanetidin, metildopa ve Alfa ile Beta-adrenerjik blokerler) etkisi akrivastin/psödoefedrin kombinasyonu tarafından kısmen tersine çevrilebilir.


ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

  “DUACT (Kapsül)” hakkında 12 kişi yorum yapmış.

  • Elifdiyor ki:

   Ağır alerjisi olan bir hastayım. 3 yıldır hiç bir tedaviye yanıt vermedim ve malesef bu yıl kortizon tedavisine başlanmıştı. 3 ayda bir kortizonlu iğne vuruluyordum. Yine iğne zamanım geldiğinde eczaneye gittim ve eczane iğneyi vermemekte ısrar etti. Elbette bu gibi ciddi durumlarda eczacı ve dışarıdaki insanları dinlememek lazım uzman doktor dışında fakat Allah tarafından benim dinliyeceğim tuttu ve o ay almadım. Bir çok yan etkisi olduğunu söylemişti eczacı ve hepsini de çekiyordum gerçekten. Duact ı önerdi ve 1 aydır kullanıyorum. Çok memnun kaldım.

  • kamberdiyor ki:

   allerji hastasıyım doktorum bana bu ilacı verdi en az 1 yıl kullanmamı söyledi acaba bir yıl veya daha fazla kullanasam bir zararı varmı.Prostat büyümesi yaparmı.Çok terliyorum

  • Tanerdiyor ki:

   1 aydır geçmeyen aşırı öksürükten şikayetçiyim. Doktorum 2 hafta oldu hala bu ilacı kullanmamı istiyor. Ancak hala hastalığım tam olarak geçmedi. Bu aralarda kulaklarımda bir işitme kaybı yaşıyorum. Sanki kulağıma bir pamuk tıkalı gibi. Acaba bu ilacın bir yan etkisimi?

  • rabiadiyor ki:

   Benim yaklasık 5 seneden beri alerjik nezlem var bir sürü alerjiyle ilgili ilaç kullandım hiç biri iyi bi sonuç vermedi üşütmeye bağlı olarak genelde tutuyor benim nezlem duactı kullanıyorum en geç on dak etkisini gösteriyor çok memnunum tavsiye ederim.hafif üşşüdüğümü hissedeyim alerjim tutuyo böyle bi aleji şekli varmıdır?

  • yasemin gülfesdiyor ki:

   bende yaklaşık 10 senedir saman nezlesi var. çok ilaç kullandım. duact tableti 1 aydır kullanıyorum. yaklaşık yarım saatte tüm şikayetlerim ortadan kalkıyor ama müthiş uyku ve ayrıca sersemlik yapıyor. yürürken ayaklarımın birbirne dolanıyor gibi hissediyorum.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda