DEVİT-3
Ampul

Deva


Etken Madde(ler):
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 300000 IU/ml

Piyasa Şekilleri:
1 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Süt çocuklarının kemik oluşumunda ve raşitizmde 3-4 haftada bir 300.000 IU veya günde 10.000 IU, osteomalasi, plörezi, psöriazis, tüberküloz, lupus vulgaris, endemik sprue ve artrozda 6-12 hafta süreyle haftada 300.000 IU veya günde 10.000 IU yaygın ekzemalarda 8 günx300.000 IU oral yolla uygulanır. Günlük ihtiyaç 400-800 IU'dir. Bunun üzerindeki dozlar enfeksiyon yapabilir. Preparat peroral veya i.m. yolla kullanılabilir. Kalsiyum absorbsiyonu bozukluklarında i.m. uygulama tercih edilmelidir.

Endikasyonları:
Raşitizm, osteomalasi, plörezi, kemik ve mafsal tüberkülozu, psoriasis, lupus vulgaris, yaygın ekzema; çocuklardaki diş çıkarma güçlükleri ve yaz ishallerinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Ağır hipertansiyon, ileri derecede arteriyoskleroz ve aktif akciğer tüberkülozunda uzun süre yüksek dozlarda kullanılması kontrendikedir.

Uyarılar:
D3 vitamininin devamlı kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Günlük ihtiyaç 400-800 IU'dir. Bunun üzerindeki dozlar entoksikasyon yapabilir. Hamile kadınlarda mutad doz düzeyinde güvenilir olup olmadığı bilinmediğinden hamilelik sırasında kullanılmaları önerilmez.

Yan Etkileri:
Uygulamaların çok kısa aralarla yapılması ve tedavi süresinin kontrolsüz uzatılması ile ortaya çıkabilen belirtiler, poliüri, polidipsi, hiperkalsiüri, hiperkalsemi, ateş, bulantı, rezidüel azotun yükselmesi ve anüridir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “DEVİT-3 Ampul” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda