SIMULECT
Flakon

Novartis


Etken Madde(ler):
Basiliksimab (İnterlökin-2 reseptör alfa-zincirine yönelik murin/insan şimerik monoklonal antikoru) 20 mg

Piyasa Şekilleri:
1 flakon ve 5 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Erişkinlerde kullanım: Standart doz, herbiri 20 mg'lık iki kısım şeklinde olmak üzere total 40 mg'dır. İlk 20 mg, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saat içerisinde verilmelidir. İkinci 20 mg'lık dozun transplantasyondan 4 gün sonra verilmesi gerekir. Greft kaybı gibi postoperatif komplikasyonlar gelişirse, 2. doz kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanım: Vücut ağırlığı 35 kg veya daha az olan pediyatrik hastalarda önerilen total doz 10 mg'lık 2 kısım şeklinde verilmek üzere toplam 20 mg'dır. Vücut ağırlığı 35 kg veya daha fazla olan pediyatrik hastalarda ise erişkinlerdeki doz uygulanır.

Endikasyonları:
De novo böbrek transplantasyonunda akut organ reddine karşı profilaksi sağlanmasında endikedir ve mikroemülsiyon siklosporin ve kortikosteroide dayalı immünosupresyon tedavisi ile birlikte kullanılmalıdır.

Kontrendikasyonları:
Basiliksimab veya formülasyondaki diğer herhangi bir komponente karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Organ transplantasyonundan sonra uygulanan immünosupresif tedavi alanında deneyim sahibi doktorlar tarafından reçete edilmelidir. Kortikosteroid ve mikroemülsiyon siklosporin dışındaki diğer immünosüpresif ajanlarla birlikte kullanımı konusunda deneyimler sınırlıdır. Kortikosteroid ve mikroemülsiyon siklosporin dışında kalan diğer immünosüpresif ilaçlarla birlikte kullanılması, aşırı immünosüpresyon potansiyelini güçlendirebilir. Annede elde edilebilecek faydalar, fetusun karşılaşabileceği risklerden daha üstün olmadığı sürece gebe kadınlara verilmemelidir. İlacı kullanan kadınlar, 2. dozu izleyen 8 hafta boyunca bebeğini emzirmemelidir.

Yan Etkileri:
Kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, ağrı, bulantı, periferik ödem, hipertansiyon, anemi, baş ağrısı ve hiperkalemi en çok bildirilen yan etkilerdir.

İlaç Etkileşimleri:
İnsan antimurin antikor (HAMA) reaksiyonları nadir görülür.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “SIMULECT Flakon” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda