EUMOVATE
Merhem

GlaxoSmithKline


Etken Madde(ler):
Klobetazon 17-bütirat 0.05 %

Piyasa Şekilleri:
25 g, 50 g'lık tüplerde.

Kullanım Şekli:
İyileşme görülünceye kadar gerekli bölgeye günde en fazla 4 kez uygulanmalı ve bu miktar tedrici olarak azaltılmalıdır.

Endikasyonları:
Kortikosteroidlere yanıt veren atopik ekzema, fotodermatit, otitis eksterna, primer irritan ve allerjik dermatitler (bebek bezi pişikleri dahil), prurigo nodularis, seboreik dermatit, böcek ısırığı reaksiyonları dahil ekzema ve dermatitlerin bütün tiplerinin tedavisinde kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:
Primer viral cilt enfeksiyonlarında (örn. herpes simpleks, su çiçeği), bakteri ve mantarların neden olduğu primer enfekte cilt lezyonlarında ve ayrıca aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Bebeklerde ve çocuklarda uzun süreli lokal tedaviden mumkün olduğunca kaçınılmalıdır. Oklüzyon almasa dahi, HPA işlevlerinde azalma olabilir. Bebeklerde çocuk bezi kapalı sargı etkisi yaptığından emilimi artırabilir. Enfekte olmuş enflamatuvar lezyonlarda uygun bir antimikrobik tedavi uygulanmalıdır. Enfeksiyon yayıldığı zaman, lokal kortikosteroid tedavisi bırakılmalı ve sistemik antimikrobik ajanlar verilmelidir. Oklüzif örtünün meydana getirdiği ılık ve nemli ortam bakteriyel enfeksiyonu hızlandırabileceğinden yeni bir oklüzif örtü uygulamadan önce deri temizlenmelidir. Yüze yapılacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Gebelikte güvenilirliğiyle ilgili çalışmalar yapılmadığından kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:
Aşırı duyarlılık görülen durumlarda uygulama durdurulmalıdır. Bazı hastaların, klobetazonun çok düşük sistemik aktivitesine rağmen, geçici bir adrenal supresyon oluşturabilecek kadar absorbe edebilmeleri mümkündür. Nemin, emilimi artırdığı durumlarda, lokal atrofik değişmeler gelişebilir. Ancak bu durum uzun süreli kullanımlardan sonra görülebilir. Pigmentasyon değişiklikleri ve hipertrikoz bildirilmiştir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “EUMOVATE Merhem” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda