Sandoz


Etken Madde(ler):
Erdostein 175 mg/5 ml

Piyasa Şekilleri:
200 ml, Pediyatrik: 100 ml'lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
Yetişkinlerde günde 2 defa 2 ölçek kullanılır. 2 yaşın üzerindeki çocuklarda: 10-20 kg çocuklarda, sabah akşam 2.5 ml; 21-30 kg çocuklarda, sabah akşam 5 ml; 30 kg'dan fazla çocuklarda, sabah akşam 7.5 ml kullanılır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Endikasyonları:
Patolojik mukusla karakterize alt ve üst solunum yolu hastalıklarında, akut bronşit, sigaraya bağlı siliyer disfonksiyon ve doku hasarı, farenjit, larenjit, sinüzit, otitis media ve ayrıca postoperatif dönemde bronşiyal yollarda biriken yoğun kıvamlı mukusun atılmasında kullanılır.

Kontrendikasyonları:
İlaca aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kontrendikedir. Süspansiyon formu aspartam içerdiğinden fenilketonüride kontrendikedir.

Uyarılar:
Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda günlük dozun yarıya indirilmesi gerekebilir. Preklinik çalışmalarda teratojenik ve mutajenik etkiler görülmemesine rağmen gebelikte ve laktasyon döneminde yeterli çalışmalar mevcut olmadığı için kullanılması önerilmemektedir. 15 yaşın altındaki çocuklarda yeterli klinik çalışma bulunmadığından çocuklarda kullanımında dikkatli olunmalıdır. Diabetes mellitus’lu hastalarda süspansiyon formunda 5 ml’de 1 g sukroz bulunduğu dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri:
Yüksek dozlarda alındığında mide ağrısı, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Antibiyotikler, beta2 mimetikler ve teofilin ile birlikte kullanıldığında istenmeyen yan etkiler gözlenmez. Bununla birlikte antibiyotikler ile sinerjik etki oluştururlar.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “ERDOSTİN Süspansiyon” hakkında 3 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda