CARNITENE
Solüsyon

Santa Farma


Etken Madde(ler):
L-Karnitin 300 mg/ml

Piyasa Şekilleri:
20 ml'lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
Günlük doz yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınan, erişkinlerde 2-3x1 ölçek ve çocuklarda 50-100 mg/kg'dır. Tedaviye düşük dozlardan başlanmalı ve toleransa göre artırılmalıdır. Tedavi süresi hastalık durumuna göre 1-12 aydır. Bazı hastalarda ömür boyu devam edilmelidir.

Endikasyonları:
Primer karnitin yetmezliği, yağ depolanmasına bağlı miyopati ve hemodiyaliz uygulanan hastalarda görülen karnitin yetersizliğinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
İlacın terkibindeki maddelerden birine aşırı hassasiyet gösterenlerde kullanılmaz.

Uyarılar:
Hastanın ilaca klinik cevabı, hayati belirtileri, kan kimyası, plazma ve idrar karnitin konsantrasyonları periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerekirse dozaj ayarlanmalıdır. Diyaliz uygulanmakta olan veya ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda, eliminasyon böbrekler yoluyla gerçekleştirilmediğinden, ana metabolitlerin (Trimetilamin [TMA] ve Trimetilamin-N-oksit [TMAO]) kanda birikmesi nedeniyle oral formülasyonların yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. Gebelerde sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. İnsan sütünün bileşiminde bulunduğundan emzirenlerde araştırma yapılmamıştır.

Yan Etkileri:
Ağızdan uzun süre L-Karnitin verilmesi esnasında bulantı, kusma, ishal, abdominal kramp gibi hafif geçici mide bağırsak şikayetleri ve yüksek doz verilenlerde vücut kokusu (balık) bildirilmiştir. Bu şikayetler genellikle ilacın bölünerek yemek esnasında veya yemekten sonra alınması ve/veya dozun azaltılması ile hafifleyebilir veya ortadan kalkabilir. Gerek oral gerekse intravenöz levokarnitin alan (daha önce nöbet hikayesi olan veya olmayan) hastalarda nöbet ortaya çıkabileceği, daha önce mevcut nöbet hikayesi olanlarda, nöbet sıklık ve şiddetinde artma görülebileceği rapor edilmiştir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “CARNITENE Solüsyon” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda