Biofarma


Etken Madde(ler):
Ambroksol HCl 15 mg/5 ml

Piyasa Şekilleri:
100 ml, 150 m'lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
0-2 yaş arasındaki çocuklara, 2x7.5 mg; 2-5 yaş arasındaki çocuklara, 3x7.5 mg; 5-12 yaş arasındaki çocuklara, 2-3x15 mg verilir.

Endikasyonları:
Patolojik olarak mukus viskozitesinin arttığı, sekresyon miktarının azaldığı ve mukosiller klirensin bozulduğu akut ve kronik solunum yolları hastalıklarının semptomatik tedavisinde ve cerrahi müdahale sonrası gelişen bronkopulmoner kamplikasyonların tedavi ve profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Ambroksol, bromeksin ve metabolitlerine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Kodein ve diğer antitüssiflerle beraber kullanılmamalıdır. Çünkü eriyen mukus ve salgıların dışarı atılımı zorlaşabilir. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Hayvan deneylerinde teratojenik bir etkiye sahip olmadığı bilinmekle beraber, insanlarda bu durum kanıtlanmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzikli kadınlarda dikkatle kullanılması önerilir.

Yan Etkileri:
Bazı durumlarda mide, barsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma, halsizlik, baş ağrısı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Atropin ve antimuskarinik etki gösteren amantadin, trisiklik antidepresanlar, haloperidol, antihistaminikler, prokainamid gibi ilaçlar (ipratropiyum) silier motilite ve mukosilier klirensi azaltarak mukoza salgılarının birikimine yol açabilir. Antitüssif etkili ilaçların yüksek dozda kullanılması öksürük refleksini inhibe ederek Ambroksol etkisiyle çoğalan ve mobilize olan bronş sekresyonlarının atılmasını zorlaştırabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “MUKORAL Pediyatrik Şurup” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda