KREON
Minimikrosfer İçeren Kapsül

Dr.F.Frik


Etken Madde(ler):
Pankreatin

Piyasa Şekilleri:
300 (25000) mg (IU): 50 minimikrosfer içeren kapsül, 300 (25000) mg (IU): 100 minimikrosfer içeren kapsül, 150 (10000) mg (IU): 100 minimikrosfer içeren kapsül içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Pozoloji, ayrı ayrı her bir hastanın ihtiyacına göre belirlenir ve aynı zamanda hastalığın seviyesine ve gıda kompozisyonuna göre tespit edilir. Toplam dozun yarısının veya üçte birinin yemeğe başlarken ve kalanının ise yemek esnasında yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden olduğu gibi yutulması önerilmektedir. Günlük lipaz alımı vücut ağırlığı kilosu başına 15000-20000 üniteyi aşmamalıdır. Kapsülü yutmakta güçlük çekenler (yaşlılar veya çocuklar) için kapsül dikkatlice açılır, minimikrosferler çiğneme gerektirmeyen püre kıvamındaki bir yiyeceğe eklenebilir veya sıvı ile yutulur. Yiyecek veya sıvı ile karıştırılan minimikrosferler saklanmamalı ve hemen kullanılmalıdır.

Endikasyonları:
Kronik pankreatitiste sindirim yetersizliği, kronik taş kolesistitisi, sistik fibrosis ve karaciğer sirozunda endikedir. Mide rezeksiyonlarından ve pankreas ameliyatlarından sonra enzim takviyesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Akut pankreatitisin başlangıç devrelerinde ve proteine hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Aşırı duyarlılık oluştuğunda ilaç kesilmeli ve semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Gebelikte güvenli olup olmadığı kanıtlanmamıştır. Bu dönemde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde ilaçların genelde anne sütü içinde itrah edildikleri gözönünde tutulmalıdır.

Yan Etkileri:
Deride kızarma, aksırma veya göz yaşarması gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Özellikle yüksek doz kullananlarda, ishal, bulantı, bazen kolik şeklinde olabilen karın ağrısı görülebilir. Nadir vakalarda anüs etrafında irritasyon bildirilmiştir. Çok yüksek dozların gerekli olduğu durumlarda (örn. mukovisidozis) ürik asit seviyelerinde artma görülebilir. Mukovisidozisli çocuklarda, özellikle pankreatik enzimlerin yüksek dozları ile tedavi ediliyorlar ise izole vakalarda bazı intestinal bölgelerde daralma (ileoçekal bölge, çıkan kolon) bildirilmiştir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “KREON Minimikrosfer İçeren Kapsül” hakkında 1 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda