FLUDEX
Draje

Servier


Etken Madde(ler):
İndapamid 2.5 mg

Piyasa Şekilleri:
60 draje, 30 draje içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Hipertansiyon ne kadar ciddi olursa olsun günlük doz 1 drajedir. Genellikle bu dozda ilacın salüretik farmakolojik etkisi görülmez. Daha yüksek dozlarda antihipertansif etki artmaz, buna karşın diüretik etki artar. Bu yüksek dozlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Endikasyonları:
Arteryal hipertansiyon. Basit esansiyel hipertansiyon, kardiyak oküler, renal veya serebral komplikasyonlarla birlikte görülen hipertansiyonda endikedir.

Kontrendikasyonları:
Yeni teşhis edilmiş serebrovasküler kazalar, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği ve indapamid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar:
Predispozisyonu olan veya hipokalemiye duyarlı olan hastalarda (kalp hastaları, dijitalis tedavisi görenler, laksatif alanlar, yaşlılar, hiperaldesteronizm olanlar) salüretik tatbik edilirken kanda potasyum ve ürik asit dozajlarına bakılmalıdır. Gut hastalığı olanlarda spesifik bir tedavi takip edilmelidir. Klinik deneylerde allerji gözlenmemiş ise de sulfa ilaçlarına allerjik reaksiyon gösteren hastaların dikkatle izlenmesi gerekir. Hayvanlar üzerinde teratojenik etkiler görülmemesine rağmen hamilelerde kullanılmamalıdır. Hipertansiyon tedavisinin güç olduğu durumlarda, santral bir antihipertansif veya periferal bir antiadrenerjik ile kombine edilmemelidir.

Yan Etkileri:
Çok seyrek ve hafif asteni ve ortostatik hipotansiyon rapor edilmiştir. Ürisemi hafif artabilir, ancak sağlıklı kişilerde gut meydana getirmez. Predispozisyonu olan hastalarda hipokalemi rapor edilmiştir. Bunların dışında baş ağrısı, adale krampları, bulantı, kusma, kabızlık ya da ishal, allerjik cilt reaksiyonları, ağız kuruluğu oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Diğer diüretik ilaçların etkisini artırır. Lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Aksi takdirde lityum toksisitesi ortaya çıkabilir. Potasyum kaybettiren ilaçlarla (diüretikler, laksatif stimülanlar, kortikosteroidler) ciddi hipokalemi gelişebilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “FLUDEX Draje” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda