Boehringer Ingelheim


Etken Madde(ler):
İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml, Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml

Piyasa Şekilleri:
2.5 ml'lik 20 flakon içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Erişkinler (yaşlılar dahil) ve 12 yaşından büyüklerde: Günde 3-4 kez 1 flakon. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması konusunda herhangi bir deneyim yoktur.

Endikasyonları:
Bir tek bronkodilatöre cevap vermeyen orta-ileri derecede şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığına eşlik eden bronkospazmın tedavisinde bronkodilatör olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Anamnezinde herhangi bir komponentine ya da atropine veya türevlerine karşı aşırı duyarlılık bilgileri bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Kazara göze püskürtülmesinde göz komplikasyonu oluşur. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, taşiaritmi, yeterince kontrol altında olmayan diabetes mellitus, yakınlarda geçirilen bir miyokard infarktüsü ve/veya şiddetli organik kalp veya damar hastalıkları, hipertiroidizmi olan hastalarda yüksek dozlar risk/yarar değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Bronşlardaki obstrüksiyon şiddetleniyorsa, daha yüksek dozda ve uzun süreli kullanılmasını önermek uygun değildir. Ayrıca hipoksi, hipokaleminin kalp ritmi üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir. Gebelik ve laktasyon sırasında risk/yarar değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Yan Etkileri:
İskelet kaslarında tremor, sinirlilik, taşikardi, göz kararması, palpitasyon, başağrısı görülebilir. Beta2-agonist tedavisi, ciddi sonuçlar doğurabilecek hipokalemiye yolaçabilir. İzole vakalarda; ağız kuruması, boğaz tahrişi veya alerjik reaksiyonlar olabilir. Öksürük ve çok ender olarak ta paradoksal bronkokonstriksiyon gözlemlenmiştir. İdrar retansiyonuna neden olabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Beta-adrenerjik ilaçlar, ksantin türevleri ve kortikosteroidler ilacın etkisini artırabilir. Birlikte diğer betamimetiklerin, sistemik emilen antikolinerjiklerin ve ksantin türevlerinin kullanılması, yan etkileri artırabilir. Beta-blokerlerle birlikte kullanımında etkisi önemli derecede azalabilir. Diğer ilaçların antikolinerjik etkileri artabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “COMBIVENT İnhalasyon Solüsyonu” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda