AstraZeneca


Etken Madde(ler):
Terbutalin sülfat 250 mcg/doz

Piyasa Şekilleri:
400 doz'luk aerosol ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Gerektiğinde 0.25-0.50 mg. Ağır durumlarda, tek doz halinde 1.5 mg (6 inhalasyon) uygulanabilir. Bir gün içinde uygulanan toplam doz 6 mg'ı aşmamalıdır. 5-12 yaşlarındaki çocuklar: Gerektiğinde 0.25-0.50 mg. Ağır durumlarda tek doz halinde 1 mg (4 inhalasyon) uygulanabilir. Bir gün içinde uygulanan toplam doz 4 mg'ı aşmamalıdır.

Endikasyonları:
Bronkodilatör ve ekspektoran etkilidir. Trakea ve bronşların düz kaslarına ait Beta2 reseptörlerine selektif etki gösterir. Bronşiyal astım, kronik bronşit, amfizem ve bronş spazmının komplikasyon yapıcı bir etken olduğu diğer akciğer hastalıklarında endikedir.

Kontrendikasyonları:
Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar:
Tüm Beta2 agonistlerinde olduğu gibi, tirotoksikozlu hastalarda ve iskemik kalp hastalığı, taşiaritmi ya da ağır kalp yetmezliği gibi ağır kardiyovasküler hastalığı bulunanlarda dikkatli olunmalıdır. Beta2 agonistlerinin hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetli hastalarda başlangıç döneminde kan şekeri daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Beta2 agonist tedavisi, ağır hipokalemiye yol açabilir. Hipoksi bu riski arttırabileceğinden, özellikle ağır akut astım nöbetlerinde dikkatli olunmalıdır. Uygulanan ek tedaviler hipokalemik etkiyi güçlendirebilir. Bu tür durumlarda, serum potasyum düzeyinin izlenmesi önerilir. Hayvanlarda ve insanlarda herhangi bir teratojenik etki saptanmamışsa da, gebeliğin ilk üç ayında dikkatli olunması önerilir. Terbutalin süte geçer, ancak terapötik dozlarda bebek üzerinde herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Beta2 agonist tedavisi uygulanan annelerin prematür bebeklerinde geçici hipoglisemi görüldüğü bildirilmiştir.

Yan Etkileri:
Yan etkilerin şiddeti, alınan doza ve uygulama yöntemine bağlıdır. Bugüne kadar bildirilmiş olan tremor, başağrısı, tonik kas krampları ve çarpıntı gibi yan etkilerin tümü sempatomimetik aminlere özgü etkilerdir. Bu etkilerin çoğu tedavinin ilk 1-2 haftası içinde kendiliğinden kaybolur. Ürtiker ve ekzantem görülebilir. Uyku bozuklukları ve ajitasyon, hiperaktivite gibi davranış bozuklukları gözlenmiştir. İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlar nadiren bronkospazma yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Beta reseptör blokerleri (göz damlaları dahil), özellikle selektif olmayanlar, beta agonistlerin etkisini kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir. Hipokalemiye neden olabilir ve ksantin türevleri, steroidler ve diüretikler hipokalemiyi şiddetlendirebilir.

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “BRİCANYL İnhaler” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda