PREVENAR
Aşı

Wyeth


Etken Madde(ler):
Streptococcus pneumonia serotip tip polisakkaritleri 1 doz

Piyasa Şekilleri:
1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Doz intramüsküler olarak uygulanan 0.5 ml'dir. Kan damarları, sinirler ve bunların yakın bölgelerine uygulamadan kaçınılmalıdır. Tercih edilen enjeksiyon yeri bebeklerde uyluğun ön-yan tarafı, çocuklarda üst kolun deltoid kasıdır. Primer bağışıklama: İlk kez aşılanacak bebeğin aşı planı, en az 1 ay aralıklı 3 aşılama şeklindedir. Rutin olarak olarak ilk aşı 2. ayda yapılmalıdır, ancak 6. haftada da başlanabilir. Rapel: 2. yaşta (12-15 ay arası) 4. doz aşı yapılmalıdır. 7-11 aylık, daha önceden aşılanmamış bebekler yaklaşık 1 ay ara ile iki kez aşılanmalı ve 1. yaş gününün ardından 3. doz aşıları yapılmalıdır. 2. ve 3. doz aşılar arasında en az 2 ay ara olmalıdır. Önceden aşılanmamış 12-23 ay arasındaki çocuklar en az iki ay ara ile 2 kez aşılanmalıdırlar. 24 ay ile 9 yaş arasındaki, daha önceden aşılanmamış çocuklarda tek doz aşı yeterlidir. Yalnızca intramüsküler yoldan enjekte edilmelidir.

Endikasyonları:
6 hafta ile 9 yaş arasındaki bebek ve çocuklarda Streptococcus pneumoniae serotipleri 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ve 23F'nin neden olduğu invasif hastalık, pnömoni ve otitis media'ya karşı aktif bağışıklama için endikedir.

Kontrendikasyonları:
Difteri toksoidi de dahil olmak üzere, aşının etken madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar:
Aşının içinde bulunan serotipler (4, 9V, 14, 18C, 19F, 23F ve 6B serotipleri) dışındaki diğer streptococcus pneumoniae serotiplerine veya invasif hastalık, pnömoni veya otitis media'ya yol açabilecek diğer mikroorganizmalara karşı bağışıklık sağlamaz. Bu aşı, trombositopenisi veya bir başka pıhtılaşma bozukluğu olan, i.m. enjeksiyonun kontrendike olabileceği bebeklere ve çocuklara, olası faydanın kullanım riskine belirgin derecede ağır bastığı haller dışında uygulanmamalıdır. Bu aşının pıhtılaşma bozukluğu olan bir çocukta kullanımına karar verildiğinde uygulama dikkatli yapılmalıdır. Diğer aşılarda da olduğu gibi, orta şiddette veya ağır bir ateşli hastalık geçirenlerin aşılanması ertelenmelidir. Rutin difteri aşısının yerine geçmez. Işın tedavisi, kortikosteroid, antimetabolit, alkile edici ajanlar ve sitotoksik ajanların kullanımına, bir genetik bozukluğa, HIV enfeksiyonuna bağlı olarak veya diğer bir başka sebeple bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda aktif bağışıklama için antikor cevabı düşük olabilir. Orak hücreli anemi, aspleni, HIV enfeksiyonu, kronik hastalık veya immün yetmezlik gibi durumların bulunduğu 24 aylık veya daha büyük çocuklarda pnömokokkal konjuge aşı kullanımı, 23-valan pnömokokkal polisakkarid aşının yerine geçmez.

Yan Etkileri:
Çok sık (>=%10): Uygulama yerinde eritem, kabarıklık/şişme, ağrı/duyarlılık, ishal, kusma, ateş, uyku hali, huzursuz uyku, iştahsızlık. Sık (>=%1-<%10): Uygulama yerinde kabarıklık/şişme veya 2.4 cm 'den büyük eritem, harekete bağlı ağrı/duyarlılık. Seyrek (>=%0.1-<%1): Döküntü, ürtiker veya ürtiker benzeri döküntü. Çok nadir (<%0.01): Uygulama yerinde dermatit, ürtiker, kaşıntı, anjiyonörotik ödem, eritem multiform, uygulama bölgesinde lokalize lenfopati, yüzde şişme, dispne, bronkospazm dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları, şok dahil anafilaktik/anaflaktoid reaksiyon.

İlaç Etkileşimleri:
İmmünosüpresif ajanlar (yüksek miktarda kortikosteroid, antimetabolit, alkile edici ajanlar ve sitotoksik ajanlar) ile tedavi olmakta olan çocuklar aktif bağışıklamaya uygun cevap vermeyebilir.Antikoagulan tedavisi gören çocuklara dikkatli uygulanmalıdır. Aynı enjektör içerisinde diğer aşılarla karıştırılmamalıdır.

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “PREVENAR Aşı ” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda