BUSCOPAN Plus
Film Tablet

Eczacıbaşı


Etken Madde(ler):
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg, Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg

Piyasa Şekilleri:
50 film tablet, 20 film tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Erişkinlerde günlük doz 3 kez 1-2 tablettir. Toplam doz günde 6 tableti geçmemelidir. Çiğnenmeden bir miktar suyla yutulmalıdır.

Endikasyonları:
Mide ve barsak hastalıklarındaki paroksismal ağrılar, safra ve üriner sistem kanalları ve kadın genital organlarındaki işlev bozuklukları (örn. dismenore) ve spastik ağrıda endikedir.

Kontrendikasyonları:
Bilinen genetik glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği ve parasetamole karşı aşırı duyarlılık, dar açılı glokom, idrar retansiyonu, mide-barsak kanalında mekanik stenozlar, taşiaritmi durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Karaciğer işlev bozukluğu (örn, kronik alkol kullanımı ya da hepatite bağlı), böbrek işlev bozukluğu, Gilbert sendromu (Meulengracht hastalığı) gibi durumlarda tıbbi gözetim altında kullanılmalı ve gerekirse doz azaltılmalı ya da dozlar daha seyrek verilmelidir. Kısıtlı sayıdaki klinik öncesi araştırmalarda herhangi bir risk saptanmamış olmasına rağmen gebelerde kullanımının güvenilir olup olmadığı henüz gösterilmemiştir. Gebelik sırasında, özellikle ilk 3 ayda, ilaç kullanımıyla ilgili genel uyarılar dikkate alınmalıdır. Hiyosinin emziren kadınlarda kullanılmasının güvenilir bir uygulama olup olmadığı henüz gösterilmemiştir. Parasetamol anne sütüne geçerse de, terapötik dozlarda kullanıldığında bebek üzerinde bir etkisi görülmemiştir.

Yan Etkileri:
Ender olarak deri kızarıklığı oluşabilir. Daha ender olarak ekzantem biçiminde allerjik reaksiyonlar, çok daha ender olgulardaysa allerjik trombositopeni ya da lökopeni görülebilir. Parasetamole bağlı olarak agranülositoz ya da pansitopeni gelişebilir. Predispoze astım hastalarında (analjeziklerle uyarılan astım), bronş kaslarında spazm görülebilir. Aşırı dozda alındığında parasetamole bağlı olarak ciddi karaciğer hasarı riski vardır.

İlaç Etkileşimleri:
Ender olarak deri kızarıklığı oluşabilir. Daha ender olarak ekzantem biçiminde allerjik reaksiyonlar, çok daha ender olgulardaysa allerjik trombositopeni ya da lökopeni görülebilir. Parasetamole bağlı olarak agranülositoz ya da pansitopeni gelişebilir. Predispoze astım hastalarında (analjeziklerle uyarılan astım), bronş kaslarında spazm görülebilir. Aşırı dozda alındığında parasetamole bağlı olarak ciddi karaciğer hasarı riski vardır.Parasetamolün normalde güvenilir olan dozları, bazı hipnotik ve antiepileptikler (örn. glutemid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ya da rifampisin gibi enzim indüksiyonuna yol açan ilaçlarla birlikte alındığında, karaciğer hasarına neden olabilir. Aynı durum, alkol alımı için de geçerlidir. Kloramfenikolle kombine edildiğinde, parasetamolün yarılanma süresi artabileceğinden, toksisite görülme riski yüksektir. Parasetamol ile varfarin arasındaki etkileşmenin klinik yansımaları, kumarin türevlerinde olduğu gibi henüz değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, oral antikoagülan tedavisi gören hastalara uzun süre parasetamol verilmesi düşünülüyorsa, hasta yakından izlenmelidir.

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “BUSCOPAN Plus Film Tablet” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda