FLAGENTYL
Tablet

Eczacıbaşı
Etken Madde(ler):
Seknidazol 500 mg

Piyasa Şekilleri:
4 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
İntestinal amibiazis tedavisinde, erişkinlerde 2 g ve 12 yaşından küçük çocuklarda 30 mg/kg hesabıyla tek doz halinde uygulanır. Asemptomatik amibiaziste ise aynı doz 3 gün süreyle kullanılır. Hepatik amibiazis tedavisinde erişkinlerde 1.5 g ve çocuklarda 30 mg/kg hesabıyla oluşturulan dozlar 5 gün süreyle uygulanır. Trichomonas vajinalisin neden olduğu üretrit ve vajinitlerde tek doz halinde 2 g uygulanır.

Endikasyonları:
Entamoeba histolytica'nın etken olduğu intestinal ve hepatik amebiazis ile Trichomonas vaginalis'in neden olduğu üretrit ve vajinitlerde endikedir.

Kontrendikasyonları:
İmidazol türevlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebelik şüphesinde, gebeliğin ilk üç ayında ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Seknidazol plasenta ve anne sütüne geçer.

Uyarılar:
Tedavi sırasında hastalara alkollü içkilerden kaçınmaları söylenmelidir. Anamnezinde kan diskrazisi olan olgularda seknidazol ihtiyatla kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:
İmidazol türevi ilaçların kullanımı sırasında görülmesi mümkün yan etkiler arasında bulantı, karın ağrısı, tad değişiklikleri (ağızda metalik tad), glossit, stomatit gibi sindirime ilişkin yakınmalar, ürtiker ve tedavinin kesilmesiyle geri dönüşlü hafif lökopeni görülebilir. Daha seyrek olarak baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, ataksi, paresteziler, duyusal ve motor polinevritler bildirilmiştir. Bulantı, kusma ve gastralji seyrek olarak bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Seknidazol, disülfiram tedavisiyle birlikte kullanılmamalıdır. Varfarin tedavisi gören hastalarda ihtiyatlı olunmalıdır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “FLAGENTYL(Tablet)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda