CAFERGOT
Tablet

Novartis
Etken Madde(ler):
Ergotamin tartarat 1 mg, Kafein 100 mg

Piyasa Şekilleri:
20 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Cafergot migren krizlerinin ilk semptomlarında alınmalıdır. Cafergot ilk kez kullanılıyorsa başlangıç dozu olarak 2 tablet önerilir. Yarım saat içinde etki görülmezse 1 tablet daha alınmalıdır. Gerekirse her yarım saatte bir tablet alınmalıdır. Daha sonraki kullanımlarda başlangıç dozu, daha önceki krizleri önlemek için kullanılan doza bağlı olarak, 3 tablete çıkarılabilir. Ağrı kesilmezse 1 tablet daha alınabilir. Gerekirse her yarım saatte bir 1 tablet, günlük azami doz aşılmadan alınabilir. Kriz başına veya günlük azami doz yetişkinlerde 6 tablet, haftalık azami doz 10 tablettir.

Endikasyonları:
Çarpıntı hissi, sersemlik ve mide bulantısıyla (Cephalea vasomotorica-histaminik baş ağrısı, Horton sendromu) birlikte ortaya çıkan ataklar halinde görülen baş ağrılarını ve kısa migren ataklarını gidermek için kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Ergotaminden dolayı periferik dolaşım bozukluğu, koroner yetmezlik, karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda, hamilelerde ve glokomda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
İlaca karşı aşırı duyarlılığı olan bazı kişilerde uyuklama yapabilir. Bu gibi kimseler ilaç aldıkları zaman araba kullanmamalı, yoğun dikkat gerektiren makinelerde çalışmamalıdırlar. Bu etki, alkolle birlikte kullanıldığı zaman artabilir. Astım veya kronik solunum yolları enfeksiyonlarından (özellikle saman nezlesi benzeri semptomlarla ilişkili) şikayetçi olan hastalar ve analjezik ve antienflamatuvar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalar (analjeziklerin neden olduğu astım nöbeti) kullanmadan önce doktora danışmalıdır. Her ne kadar ergotizm semptomları ve işaretleri, ağızdan uzun süren fasılalı kullanımlarından sonra bile ender olarak gelişmesine rağmen, önerilen doz sınırlarının dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir. Ergotizm riski nedeniyle migren profilaksisi için kullanılmamalıdır. Hipertiroidizm, sepsis ve anemi hallerinde dikkatli kullanılmalıdır. Uterus kasılmalarına yol açabileceğinden, hamilelerde kullanılmamalıdır. Emziren annelere önerilmez. İlacın atak sırasında anne tarafından zorunlu kullanımı gerektiğinde bebek emzirilmemelidir. Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yan Etkileri:
Ergotaminin advers etkileri ya merkezi sinir sistemi üzerine etkileri ya da kan damarları üzerine vazokonstriktör etkisi nedeniyledir. Terapötik dozlardan sonra bulantı ve kusma ergotaminin direkt emotojenik etkisinin sonucu olarak görülebilir. Vazokonstriktif komplikasyonlar daha çok, yüksek dozlarda ve uzun süren tedavilerde ortaya çıkarsa da, bazen kısa dönem ve normal dozlarda da ortaya çıkabilir. Bunlar ekstremitelerde nabız alamama, geçici taşikardi veya bradikardi, mide bulantısı, kusma, lokal ödem, kaşıntı, kuvvetsizlik ve adale ağrıları, parmaklarda uyuşma veya yanma hissi şeklinde görülebilir. Bu gibi durumların görülmesi halinde ilaç kesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri:
Diğer vazokonstriktörlerle birlikte kullanılmamalıdır. Sempatomimetiklerle (vazopresörlerle) birlikte kullanımı kan basıncında önemli artışlara neden olabilir. Beta blokörler epinefrinin vazodilate edici özelliğini bloke ederek ergotaminin vazokonstrüktif etkisini potansiyalize edebilir. Nikotin bazı hastalarda vazokonstrüksiyona katkıda bulunarak ergo tedavisine daha büyük bir iskemik cevaba zemin oluşturabilir. Makrolid antibiyotikler (eritromisin, triasetiloleandomisin gibi) ile birlikte kullanımı ergotamin kan seviyelerini artırabilir ve terapötik ergotamin dozları ile bile vazospastik reaksiyonlar görülebilir. Ergotamin aditif vazospastik reaksiyon riski nedeniyle sumatriptan ile aynı anda kullanılmamalıdır. Sumatriptan ihtiva eden bir ilacın alınmasından sonra 6 saatlik bir süre geçmeden ergotamin ihtiva eden ilacın alınmaması önerilmektedir. Simetidin, florokinolon grubu antibiyotikler, oral kontraseptifler ve verapamil kafeinin klirensini %30-50 oranında azaltmaktadır. Bu nedenle kafeinin kan seviyelerinin artmasına yol açabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “CAFERGOT(Tablet)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda