HEPARINE SODIUM
IV Flakon

Vem
Etken Madde(ler):
Heparin sodyum 5000 IU/ml

Piyasa Şekilleri:
5 ml'lik 10 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Sadece i.v. yoldan uygulanır. Dozaj, hastanın durumuna göre ve tedavi sırasında yapılan rutin biyolojik test sonuçlarına göre ayarlanmalıdır. Gerekli dozaj, birkaç i.v. enjeksiyona bölünerek (en uygun interval iki saatte bir olanıdır) veya perfüzyon yoluyla verilmelidir. Normal doz yetişkinlerde ve çocuklarda 400-600 IU/kg/gün'dür. Bu doz yaşlı hastalarda genellikle yarıya düşürülür.

Endikasyonları:
Tromboz, tromboz tehdidi, emboli, kalp enfarktüsü ve postoperatif trombozların önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Ağır trombositopeni, ağrı böbrek yetmezliği, hemorajik diatez (her çeşit), malign hipertansiyon (sistolik 200 mm Hg'den yukarısı), gastrointestinal ülser, göz, beyin ve omurilik ameliyatları, subakut bakteriyel endokarditte ve heparine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

Uyarılar:
Hepatopati mevcudiyetinde (heparine hassasiyet artar) veya prostat, karaciğer ve safra yolları ameliyatlarından sonra kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır. Heparin kullanmakta olan hastalarda, heparinin neden olduğu geri dönüşümsüz trombosit kümelenmesi sonucunda, beyaz pıhtı sendromu olarak adlandırılan yeni trombüs oluşumuyla karşılaşılabileceği bildirilmiştir. Bu gelişim, ciddi tromboembolik komplikasyonlara neden olabilir. Dolayısıyla, trombositopeniyle ilişkili bir tromboz geliştiğinde heparin kullanımı hemen kesilmelidir. Sürekli heparin tedavisinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, negatif in vitro trombosit kümelenme testi sonrasında heparin uygulamasına bir başka bölgeden devam edilebilir. Trombosit sayısı mutlaka izlenmelidir.

Yan Etkileri:
Önemsiz hemorajiler veya küçük hematomlar için heparin kürünü kesmeye gerek yoktur. Buna karşın ağır hemorajilerde heparin bırakılmalı ve henüz kanda bulunan heparin de Protamin sülfat enjeksiyonlarıyla  nötralize edilmelidir. Antikoagülan tedavi devam ettikçe mümkünse başka ilaçların i.m. enjeksiyonundan kaçınılmalıdır. Gerekirse intravenöz yol kullanılmalıdır. Heparin tedavisinden sonra görülebilecek alopesi, spontan olarak reversibldir. Uzun süre kullanıma bağlı osteoporoz, kutanöz, nekroz, geçici alopesi, priapizm, trombositopeni, hipersensitivite, en sık olarak ateş, titreme, ürtiker görülebilir. Ayrıca baş ağrısı, kusma, astım ve kanama, serum transaminazlarında geçici artış görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Dikumarol ve varfarin sodyum gibi oral antikoagülanların etkisini artırabilir. Dekstran, asetilsalisilik asit, fenilbutazon, indometazin, dipridamol gibi platelet inhibitörleriyle etkileşime girebilir. Digital, nikotin, tetrasiklin ve antihistaminiklerle etkileşebilir. Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “HEPARINE SODIUM(IV Flakon)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda