1 ALLERSET(Şurup) yorumları, fiyatı ve hakkında herşey

ALLERSET
Şurup

Santa Farma
Etken Madde(ler):
Setirizin 2HCl 5 mg/5 ml

Piyasa Şekilleri:
200 ml'lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
12 yaşından büyük çocuk ve yetişkinlerde günde 1 defa (10 ml) 2 ölçek, 2-12 yaş arasında: 30 kg'dan az olanlarda: günde 1 defa 1 ölçek (5 ml), 30 kg'dan fazla olanlarda: günde 1 defa 2 ölçek (10 ml). Gerekirse doz, günde 2 defaya bölünebilir. Alınış zamanının yemekle bir ilişkisi yoktur. Tedavi süresi hastalığın tabiatına ve yerine göre belirlenir. Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalık bir tedavi yeterlidir. 2 yaşından büyük çocuklarda kullanım süresi 2-4 haftadır.

Endikasyonları:
Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:
Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “ALLERSET(Şurup)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda