DOPAMİNE DBL
IV Ampul

Orna
Etken Madde(ler):
Dopamin hidroklorür 40 mg/ml

Piyasa Şekilleri:
5 ml'lik 5 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Sadece uygun seyrelticilerle seyreltildikten sonra i.v. infüzyon ile uygulanır. Erişkinler: Uygulamadan önce dolaşan kan volümünün tam kan veya bir plazma genişleticisi ile arttırılması gerekir. Kalp gücü ve böbrek perfüzyonun orta derecede artışlarına cevap verme olasılığı olan hastalarda dopamin hidroklorür solüsyonunun infüzyonu 2.5 mcg/kg/dakika dozunda başlanır. Daha şiddetli durumlarda, uygulamaya 5 mcg/kg/dak hızında başlanabilir ve gerekirse 5-10 mcg/kg/dakikalık artışlarla 20-50 mcg/kg/dakikaya kadar arttırılabilir. Eğer 50 mcg/kg/dakikadan daha fazla dozlar gerekiyorsa, idrar çıkışının sık sık kontrol edilmesi önerilmektedir. Eğer hipotansiyon olmaksızın idrar çıkışı azalıyorsa dopamin dozunun azaltılması düşünülmelidir. Hastaların %50'sinde 20 mcg/kg/dakikanın altında dozlarla yeterli sonuçlar alındığı görülmüştür. Bu dozlara cevap vermeyen hastalarda yeterli kan basıncı, idrar çıkışı ve perfüzyon sağlanması için ek dopamin artışları yapılabilir. Tüm hastaların tedavileri için kan volümü, kardiyak kontraktilite, periferik perfüzyonun distribüsyonu ve idrar çıkışı yönünden kesin olarak incelenmelidir. Dopaminin pediyatrik hastalarda emniyeti ve etkinliği bilinmemektedir.

Endikasyonları:
Kardiyotonik etkilidir. Akut konjestif kalp yetmezliği ve şok olgularında (postoperatif, septik, anafilaktik ve kardiyojenik); böbrek yetersizliği tehdidi; akut pankreatit; kronik kalp ve böbrek hastalıklarında akut yetersizlik tehdidi, diüretik tedavisinin etkisini artırmak ve desteklemek; PEEP uygulamalı yapay solunumda azalmış kalp ve böbrek fonksiyonlarını düzeltme; epidural anestezide kardiyovasküler fonksiyonu stabilize etmek için antiaritmik ilaçlar, barbitüratlar, karbromal ve böbrek yoluyla atılan diğer ilaçlarla akut zehirlenmelerde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Dopamin sülfite duyarlı bronşiyal astımlılarda kullanılmaz. Tiroid fonksiyon fazlalığı (tireotoksikoz), böbreküstübezi tümörlerinde, glokomun bazı şekillerinde (dar açı glokomu), idrar kalıntılı prostat adenomunda, taşiaritmiler, ritm bozukluklarında kullanılmaz.

Uyarılar:
İnfüzyona başlamadan önce hipovolemi tamamen düzeltilmelidir. Mümkünse kan ya da plazma bu konuda endikedir. Dopamin verilen hastalarda orantısız bir şekilde diyastolik basınçta artma olursa (nabız basıncında belirgin düşme) infüzyon hızı azaltılmalı ve hasta dikkatle izlenmelidir. Dopaminin damar dışına infüzyonundan kaçınılarak büyük venlere infüze edilmelidir. Arteroskleroz, arteriyal embolizm, Raynaud hastalığı, diyabetik endarteritis, Buerger hastalığı gibi oklüzif damar hastalığı bulunanlarda, enfüzyon sırasında cilt ve ekstremitelerin ısı ve renklerindeki değişmeler dikkatle izlenmelidir. Bu gibi durumlarda enfüzyona devam edilmesine yarar/zarar oranının iyi değerlendirilmesiyle karar verilir. Siklopropan ve halojenli hidrokarbon anestezikleri kardiyak otonomik irritabiliteyi arttırarak miyokardı kateşolaminlere duyarlı hale getirir. Bundan dolayı bu gibi durumlarda çok dikkatli olunmalıdır. Diğer adrenerjik ajanlarda olduğu gibi Dopamin enfüzyonu sırasında idrar akımı, kardiyak debi ve kan basıncı gibi parametreler çok yakından gözlenmelidir. Hamilelerde yapılmış kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle hamilelerdeki kullanımına ancak fetusta meydana gelebilecek zararlar göz önüne alınarak karar verilmelidir. İlacın çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri:
Ara sıra hafif bulantı, kusma, başağrısı, huzursuzluk, parmak-tremoru, göğüs ağrıları, çarpıntı, kan basıncı yükselmesi. Artan dozlara bağlı olarak kalpte ritm bozuklukları (sinüs taşikardisi, supraventriküler ve ventriküler ektopiler) ve sol ventrikül diastolünde istenmeyen bir yükselme olabilir. Dopamin infuzyonu deride nekroz meydana getirebilir (kan akımı ile splanchnikus alanı olumlu etkilenirken deri ve adalelerde reaksiyon yapabilir), tehlike bilhassa dolaşım bozukluğu olan hastalara yüksek dozların tatbikindedir. Splachnikus alanında ameliyat veya gastrointestinal organlarda kanama eğilimi bulunan hastalarda kanama tehlikesi vardır. Yanlışlıkla damar dışına yapılan infüzyon paravenöz nekrozlara yol açabilir. Bu bakımdan infüzyonun bir damar kateteri ile yapılması tercih edilmelidir.

İlaç Etkileşimleri:
Dopamin ve guanetidin aynı anda verilirse sempatomimetik etki kuvvetlenir. Monoaminooksidaz inhibitör tedavisi görenlerde daha düşük dopamin dozları yeterlidir (yaklaşık normalin 1/10'u). Dopamin diüretiklerle birlikte kullanıldığında munzam, kuvvetlendirici etki yapar. Dopamin ve trisiklik antidepresifler, anestetikler (ritm bozukluklarına meyil), veya fenitoin ile (kan basıncı azalması ve bradikardi) görülmüştür. Dopamin ana alkaloidlerle kombine edilirse perifer damarlarda kangren tehlikesi ortaya çıkabilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “DOPAMİNE DBL(IV Ampul)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda