NİPRUSS
Ampul

Adeka
Etken Madde(ler):
Sodyum nitroprussid 60 mg

Piyasa Şekilleri:
5 ml'lik 5 ampul ve 5 ml'lik 5 çözücü içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Niprus enfüzyonu kural olarak yavaş yapılmalıdır. İnfüzyon başlangıç hızı 1 ml/saattir. Ortalama enfüzyon hızı 1-6 mcg/kg/dakika olabilir. Ameliyat sırasında kontrollü hipotansiyon sağlanmasında toplam miktarın 1-1.5 mg/kg'ı aşmaması önerilir. Enfüzyon 10-30 dakikaya yayılan bir süre içinde kesilmelidir. Müstahzarın seyreltilmesinde sadece %5 glikoz kullanılmalıdır.

Endikasyonları:
Yüksek kan basıncı krizlerinde, habis ve tedaviye dirençli hipertansiyonlarda, miyokard enfarktüsünün hipertansif formlarında, ameliyatta kontrollu hipotansiyon sağlanmasında kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Aort isthmusunun stenozu, leber optik atrofisi, ambliyopiya,  B-12 vitamini eksikliği, metabolik asidoz ve hipotiroidi, durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
2 mg NNP/kg/dakika'lık doz akımında siyanür birikimi hesap edilmelidir. Total doz 0.5 mg NNP/kg vücut ağırlığında toksik sınıra girilir. Verilen değerler aşıldığında, siyanür intoksikasyonuna mani olmak için derhal bir Sodyum Tiyosulfat İnfüzyonu gereklidir.

Yan Etkileri:
İnfüzyon sırasında halsizlik, baş dönmesi, kusma ve taşikardi görülebilir. Vakaların çoğunda bu yan etkiler, kan basıncının hızlı düşüşü nedeni ile ortaya çıkabilir. İnfüzyonun kesilmesi veya azalması ile kaybolurlar. Çok az vakada bir dirence tanık olunmaktadır.

İlaç Etkileşimleri:
Vazodilatörler, antihipertonikler ve narkotikler sinerjik olarak kan basıncını düşürücü etki yaparlar.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “NİPRUSS(Ampul)” hakkında 1 kişi yorum yapmış.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda