MİNOSET Plus
Tablet

Roche
Etken Madde(ler):
Asetaminofen (Parasetamol) 250 mg, Propifenazon 150 mg, Kafein 50 mg

Piyasa Şekilleri:
20 tablet, 30 tabletlik blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Erişkinlerde tek doz olarak 1-2 tablet. 12-16 yaş arası adölesanlar için 1 tablet. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 tek doza kadar alınabilir.

Endikasyonları:
Baş ağrısı, migren, diş ağrısı ve diş çekiminin ardından ortaya çıkan ağrılar, menstrüel rahatsızlıklar, ameliyat sonrası ve romatizmal ağrılarda ağrı kesici olarak; ağrının ateşle birlikte görüldüğü olgularda ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Pirazolan ve ilgili bileşiklere karşı allerji (fenazon, propifenozan, aminofenazon, metamizol içeren ilaçlara karşı aşırı duyarlılık), fenilbutazon içeren bileşiklere karşı allerji, parasetamol, asetilsalisilik aside karşı bilinen aşırı duyarlılık veya kafeine karşı bilinen allerji, kalıtsal glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (hemolitik anemiyle ortaya çıkan), akut hepatik porfiria durumlarında kontrendikedir. Karaciğer fonksiyon bozuklukları, böbrek fonksiyon bozuklukları, Gilbert sendromu, hematopoietik disfonksiyon durumlarında doz azaltılmalı ve/veya dozlar arasındaki süre uzatılmalıdır. Bebeklere ve 12 yaşından küçüklere verilmemelidir.

Uyarılar:
Parasetamol içeren ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı sonucunda ortaya çıkan birikim, nadir olgularda analjezik nefropatisi ve büyük ölçüde geriye dönüşümsüz bir böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram, kafein metabolizmasını yavaşlatır; barbitüratlar ve sigara ise hızlandırır. Kafein, teofilinin eliminasyonunu ortadan kaldırır. Kafein, efedrin gibi maddelerin bağımlılık yaratıcı etkilerini artırır. Bazı giraz inhibitörlerinin birlikte verilmesi, kafein ve onun metabolizma ürünü olan paraksantinin atılım süresinin uzamasına yol açabilir. Astım, kronik rinit ve kronik ürtikeri olan ve özellikle diğer antienflamatuvar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Duyarlı kişilerde propifenazon ve parasetamol içeren ilaçlarla nadiren astım krizleri ve anafilaktik şok bildirilmiştir. Bu kombinasyon, içerdiği propifenazon nedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.

Yan Etkileri:
Nadiren allerjik reaksiyonlar (deri döküntüleri, ürtiker) gözlenmiştir. Az sayıda olguda pruritis, eritem, ürtiker, anjiyoödem, dispne veya astım gibi belirtilerle ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla karşılaşılmıştır. Nadir olarak anafilaktoid reaksiyon ve anafilaktik şok olguları bildirilmiştir. Parasetamol ve propifenazon kullanımıyla ilişkili olarak bazı trombositopeni, lökopeni, agranülositoz ve pansitopeni olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Bazı hipnotikler, antiepileptik ilaçlar (örn. fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin) ve rifampisin gibi karaciğer enzim aktivitesini uyaran ilaçların aynı anda kullanılması, parasetamolün normal olarak zararlı olmayan dozlarda bile karaciğer üzerindeki toksik etkisini artırabilir. Bu, aynı zamanda alkol için de geçerlidir. Mide boşalması, örneğin propantelinle yavaşlatıldığında parasetamolün emilim hızı azalabilir ve etkinin orta çıkma süresi uzayabilir. Metoklopropramid verildiğinde ve mide boşalması hızlandırıldığında emilim hızı daha yüksektir. Kloramfenikolle birlikte kullanıldığında bu ilacın atılımı uzayabilir ve toksik etki tehlikesi artabilir. Nötropeni sıklığı, parasetamol ve AZT (zidovudin) birlikte kullanıldığında daha yüksektir. Bu nedenle, AZT ile parasetamolün birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kafein, barbitüratlar, antihistaminikler vb. gibi birçok sedatif maddenin antagonistidir. Kafein, sempatomimetikler, tiroksin vb. gibi maddelerin neden olduğu taşikardiyi artırır.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “MİNOSET Plus(TABLET)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda