EMEDUR
Draje

Sanofi-Synthelabo
Etken Madde(ler):
Trimetobenzamid HCl 200 mg

Piyasa Şekilleri:
20 drajelik ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Ortalama yetişkin dozu günde 3-5 kez 1 drajedir. 15-45 kg arası çocuklarda günde 1-4 kez 1 draje verilir.

Endikasyonları:
Bulantı ve kusmanın kontrolünde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Trimetobenzamide ve müstahzarların supozituvar formlarının içerdiği benzokaine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:
Akut ateşli hastalıklar, ensefalitiler, gastroenterit, dehidratasyon ve elektrolit dengesizliği halinde trimetobenzamid ve diğer antiemetiklerle veya antiemetik kullanmaksızın özellikle çocuklar, yaşlılar ve zayıf kişilerde SSS reaksiyonları (örn. opistotonus, konvülziyonlar, koma ve ekstrapiramidal semptomlar) bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda özellikle yakın geçmişte fenotiyazin türevleri, barbitürat ve belladon türevi gibi SSS'ni deprese eden ajanları kullananlarda trimetobenzamid ihtiyatla kullanılmalıdır. Şiddetli kusmalarda yalnızca antiemetik verilmemeli, kusmanın nedeni belirlenmelidir. Herşeyden önce kaybolan vücut sıvısınının yeniden sağlanması, elektrolit dengesinin düzeltilmesi, ateşin düşürülmesi ve kusma nedeninin ortadan kaldırılması üzerinde durulmalıdır. Aşırı hidratasyondan kaçınılmalıdır, çünkü serebral ödem oluşabilir. Trimetobenzamidin antiemetik etkisi apandisit gibi olguların teşhisini veya diğer ilaçların doz aşımına bağlı toksik belirtilerinin anlaşılmasını güçleştirebilir. Çocukların kusmalarında trimetobenzamid kullanırken tedbirli olunmalıdır, çocukların basit kusmalarında antiemetikler verilmemelidir, yalnızca nedeni bilinen kusmalarda kullanılmalıdır, çünkü santral sinir sistemine etki eden antiemetiklerin virüs enfeksiyonlarıyla birleştiğinde REYE sendromunun gelişmesine neden olabileceği düşünülmektedir. REYE sendromu çocuklarda, ölümle sonuçlanabilen akut ensefalopatidir. Bu kuşkuyu doğrulayan herhangi bir bulgu olmadığı halde tedbirli olunması önerilir. Trimetobenzamide bağlı olarak ortaya çıkabilecek ekstrapiramidal semptomlar, kusmaya neden olan teşhis edilmiş hastalığın, örneğin REYE sendromu veya diğer ensefalopatilerin SSS belirtileriyle karışabilir. Trimetobenzamid uyku hali oluşturabilir. Bu nedenle hastanın ilaca kişisel tepkisi anlaşılıncaya kadar motorlu araç ve tehlikeli makineleri kullanmamaları önerilir. Trimetobenzamid alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Trimetobenzamidle yapılan çalışmalarda, sıçan ve tavşanlarda teratojenik etki görülmemiştir. Gebelerde ve emziren annelerde yeterli çalışmalar yapılmadığı için güvenilirliği yeterince kanıtlanmamıştır. Bu nedenle gebelerde, emziren annelerde kullanılması sakıncalı olabilir.

Yan Etkileri:
Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve parkinson benzeri semptomlar bildirilmiştir. Kan diskrazileri, görme bulanıklığı, konvülziyon, diyare, depresyon, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, sarılık, kas krampları ve opistotonus bildirilmiştir. Bunlardan herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımına son verilmelidir. Alerjik tipte deri reaksiyonları görülmüştür. İlk duyarlılık belirtisinde ilacın kullanımı hemen durdurulmalıdır. Belirtiler zamanla kaybolabildiği gibi bazı olgularda semptomatik tedavi gerekebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Trimetobenzamid trisiklik antidepresanlar, SSS'ne etkili antihipertansifler, SSS depresanları, parenteral magnezyum sülfatla etkileşebilir, trimetobenzamidin veya bu ilaçların etkileri artabilir. Trimetobenzamid sisplatin, paromomisin, salisilatlar ve vankomisin gibi ototoksik ilaçların kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi belirtilerini maskeleyebilir.

Tags: ,

ÖNEMLİ:

Bu site sadece genel eğitim amaçlı genel sağlık bilgileri sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sitede yer alan sağlık bilgileri ve bunlarla ilgili interaktif yorumlar profesyonel tavsiye niteliği taşımaz ve uzman hekime, eczacıya veya diğer sağlık uzmanlarına kişisel danışmanın yerine geçmez. Hastalık, hastalık semptomları ve uygun tıbbi tedavilerle ilgili sorularınız için mutlaka bir profesyonelden tavsiye almalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğuna dair şüpheniz varsa lütfen hemen yetkili bir sağlık görevlisine başvurunuz. Asla bu sitede okuduğunuz bir bilgiden dolayı tıbbi tavsiye almayı ihmal etmeyiniz ve ertelemeyiniz. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır.

    “EMEDUR(Draje)” hakkında kimse yorum yapmamış ilk siz yapmak istermisiniz?.

Yorum yapın sorun paylaşın.

Hakkımızda